Mindfulness is goed voor alles en zeven andere mythes over mindfulness

Mindfulness blijkt beslist niet hetzelfde te zijn als een gelukspil. Er is veel kritiek op de 'achtzaamheidstraining' en vaak is die terecht, al hoeft de methode nu ook weer niet helemaal de vuilnisbak in gekieperd te worden. Toch bevat het boek van Björn Prins en Anouk Decuypere evengoed een strenge waarschuwing.

Human Resource Management en Performantie

Was er nu echt nood aan een nieuw lijvig HRM-handboek? Ja, op voorwaarde dat de auteur zorgt voor een hedendaagse kijk, een verhelderende doorlichting en een verfrissend perspectief. Daarin slaagt de Gentse hoogleraar Alex Vanderstraeten summa cum laude.

Free to Work

In ‘Free to Work’ maakt arbeidssocioloog Jan Denys een scherpe doorlichting van de Belgische arbeidsmarkt. Hij vinkt niet alleen de vele pijnpunten aan, hij legt ook uit waarom het dringend anders moet én hij pakt uit met voorstellen ter zake.

Leve het verschil

“Of een team goed samenwerkt, hangt niet af van sekse, leeftijd of culturele achtergrond. Het gaat om persoonlijkheden. De bepalende factor voor een succesvol team is de mate waarin het profiteert van de kracht van verscheidenheid.” Zo luidt het uitgangspunt van Margreeth Kloppenburg, Jaco van der Schoor en Rob Groen in ‘Leve het verschil!’.

Het recept voor een succesvolle fusie

Meer dan de helft van de fusies of overnames mislukt. De binding van het personeel met de nieuwe organisatie speelt hierbij een cruciale rol: medewerkers voelen zich te weinig betrokken, haken af, zetten zich minder in en bieden weerstand. Mits een gepaste aanpak mét aandacht voor de menselijke factoren, buigt u dit proces om. Dit boek leert u hoe: 'Het recept voor een succesvolle fusie - De cruciale rol van organisatiebinding'.

Leren interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg

Het boek Leren interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg biedt een leermodule om de samenwerking en de teambuilding tussen de verschillende disciplines in de gezondheidszorg te verbeteren. De lezer krijgt ook een overzicht van de verschillende vormen van samenwerken in de preventieve, curatieve en palliatieve zorgsituaties en van de verschillende beroepsprofielen.

EHBL

Wat houdt een job als leidinggevende in? Wordt men als leidinggevende geboren of kan men het worden? Het boek EHBL Eerste hulp bij leidinggeven bevat geen grote beschouwingen met de do's en don'ts van leidinggeven, maar kant-en-klare, snel bruikbare tips die de lezer meteen op weg helpen zodat men als leidinggevende kan vallen, opstaan en slagen in de opdracht.

De fabel van de bijen

De wereld gaat aan deugd ten onder. Dat leren we in een ‘kapitalistische provocatie’ uit… 1723. En er schuilt venijn in de staat: een roep om ‘goed bestuur’.

Samenwerken

Tamm en Luyet schuiven een methode naar voren om een groep individuen om te scholen tot een team, dat erkent dat samenwerken een kerneigenschap is waaraan hij absoluut moet voldoen.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen