Sandra Van der Wielen Head of HR bij MS Amlin Insurance

Sandra Van der Wielen werd Head of HR bij (her)verzekeraar MS Amlin Insurance SE, nadat zij bijna tien jaar HR-directiefuncties vervulde bij farmaceutisch bedrijf Merck. Van der Wielen is bachelor in de Rechten (HUB-KU Brussel, 1993) en studeerde HRM (VUB, 2001). Zij begon haar carrière als directie- en HR-assistent en werd na enkele jaren HR Generalist bij Guidant. Begin 2004 werd zij HR Manager bij AIG Europe. Vanaf 2011 was Van der Wielen Head of HR bij Merck Group.

Anouk Van De Velde Managing Director Lincoln HR Group

Anouk Van De Velde promoveerde tot Managing Director bij Lincoln HR Group, waar zij in 2016 begon als consultant en industry practice leader. Van De Velde is bachelor International Business (Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam, 1993) en master International Management (Esci Paris, 1994). Zij heeft een zeer gevarieerde en internationale commerciële managementcarrière gelopen in heel afwisselende sectoren (mijnbouw, verpakking, juwelen).

Patrice Briol Executive Consultant Lincoln HR Group

Patrice Briol is een naam als een klok in de Franstalige HR-wereld. Van 2012 tot 2020 was hij Group HR Director van Knauf Insulation in Visé (en slaagde er toen ook in het wereldwijde hoofdkwartier naar België te halen). In 2018 werd hij daar bovenop HR Director Knauf Western Europe & Latin America.

Petra De Sutter en Kurt Van Raemdonck: “Snel en flexibel combineren met kwaliteit en zekerheid”

Over telewerk en mentaal welzijn, over creativiteit binnen een sterk gereguleerd kader, over snelheid en flexibiliteit zonder in te boeten op kwaliteit en zekerheid. Over verschillende statuten en hoe die beter op elkaar afgesteld zouden kunnen worden, over een evolutie die geen revolutie is en over het gewicht van HR in directiecomités. We hadden heel wat te bespreken met minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post Petra De Sutter en haar kabinetschef Kurt Van Raemdonck.

Mentaal welzijn op het werk: bewustzijn groeit, actie blijft ondermaats

Slechts 43 procent van de bedrijven heeft een preventief beleid voor mentaal en fysiek welzijn op de werkvloer. Bijna een vijfde onderneemt ondanks de coronacrisis nog geen concrete acties om het welzijn van zijn werknemers te verbeteren. En een derde van de bedrijven die wel maatregelen ontwikkelde, deed dat op buikgevoel. Dat is opvallend, want bijna alle ondernemingen geven wel aan dat ze welzijn op het werk belangrijk vinden. Ondertussen blijft ook de werkbaarheidscheque, het Vlaamse subsidiemechanisme om het gezondheidsbeleid in bedrijven te ondersteunen, on(der)benut.

Mentaal welzijn op het werk (bis): Britse bedrijven in zelfde bedje ziek als Belgische

Een recente Britse enquête kwam tot opvallend gelijkaardige vaststellingen als deze van Acerta, VUB en HR Square (zie hierboven). Slechts 44 procent van de werkgevers heeft een overkoepelende strategie voor welzijn. Dat wijst erop dat ondanks meer investeringen in welzijn niet gepaard gaan met een voldoende strategische focus. ’t Is overal hetzelfde…

België heeft hoog aandeel zieken en invaliden. De politiek is aan zet.

Het aandeel zieken en invaliden in dit land is de voorbije tien jaar sterk gestegen. Uit onderzoek blijkt nu ook dat de stijging in België veel sterker was dan in de rest van Europa. De aanname dat vergrijzing, de communicerende vaten tussen het werkloosheidsstelsel en het stelsel van ziekte en invaliditeit en de veranderende arbeidsomstandigheden de verklaring vormt voor deze stijging klopt niet.

Racistische uitlatingen als dringende ontslagreden: te bewijzen

Ernstige tekortkomingen kunnen een ontslag om dringende reden rechtvaardigen indien zij elke verdere samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk maken. Hierbij wordt echter wel eens uit het oog verloren dat het ook belangrijk is om voldoende bewijs te verzamelen over de ernstige tekortkomingen die aan de werknemer worden verweten. De arbeidsrechtbank (en daarna het arbeidshof) sprak zich uit over het ontslag om dringende reden van een werknemer omwille van racistische uitlatingen ten aanzien van een derde en racistische uitlatingen over een derde ten aanzien van collega’s.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen

Olivier Lambrecht CEO bij Matexi

Een HR-directeur die CEO wordt: dat zien we nog eens graag gebeuren. Olivier Lambrecht begon deze maand bij het bouwbedrijf Matexi, dat in 1945 door de familie Vande Vyvere in Waregem werd opgericht als ‘Maatschappij tot Exploitatie van Immobiliën’. De familie is er nog steeds de baas met de zoveelste generatie, maar professionaliseerde al geruime tijd de raad van bestuur, het management en ook het personeelsbeleid.

Werkgever veroordeeld tot geldboete wegens opzettelijke discriminatie

Hoe bestaat het nog? Een bedrijf dat ziekenvervoer organiseert stelde open en bloot dat ‘vreemdelingen, mensen zonder ervaring en vrouwen met jonge kinderen’ niet welkom zijn. Het werd gestraft, maar helaas te licht. Voorlopig dan toch, er komt nog een vervolg.