Meer werkenden slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag op het werk

Een kwart van de werknemers in Vlaanderen geeft bij de werkbaarheidsmeting 2019 aan dat ze in de afgelopen 12 maanden op de werkplek het slachtoffer waren van intimidatie, pestgedrag, fysieke agressie of ongewenst seksueel gedrag. Dat is meer dan bij de vorige meting in 2016. Vrouwen en contactberoepen vormen een risicogroep. We brengen dit bericht zonder commentaar.

Zijn de HR-ingenieurs en Taylor terug in een blits AI-pakje?

In Harvard Business Review van september staat een opmerkelijk stuk met als titel ‘Stop Overengineering People Management’. Daarin spreekt professor Peter Cappelli (Wharton) zijn bezorgdheid uit over de terugkeer van de oude veronderstelling dat werknemers kunnen worden beschouwd als een soort machines van wie moet worden geëist dat zij precies gespecificeerde opdrachten uitvoeren. Is het stokoude ‘ingenieursmodel’ terug in een nieuwe gedaante?

Thuiswerk: hybride is de toekomst

Thuiswerk is nu (nog steeds) meer dan de helft populairder dan voor corona. Meer dan vier op tien Belgen mogen nog steeds telewerken van hun werkgever. Voor de lockdown was dat amper iets meer dan een op vier. Dat blijkt uit het thuiswerkonderzoek van HR-dienstengroep Acerta, KU Leuven en HR Square. Gemiddeld komen kaderleden en bedienden – als hun functie telewerken toelaat – opnieuw twee dagen naar kantoor. Al blijven kantoren wel een belangrijke rol vervullen. Slechts 15 procent van de bedrijven is ervan overtuigd dat ze in de toekomst geen kantoren meer nodig hebben.

Begrenzing en herverdeling hoogste lonen: te gek of met een ‘draagvlak’?

De Britse onafhankelijke denktank High Pay Centre (*) onderzocht de mogelijke effecten van het aftoppen van de allerhoogste lonen en het herverdelen van de opbrengst ervan naar hogere minimumlonen en meer jobs. Een ideetje voor onze regering, mede om hogere minimumpensioenen te financieren? Voor HR misschien? Is er een ‘draagvlak’ voor?

Kurt Van Raemdonck kabinetschef vicepremier Petra De Sutter

Skeyes is not the limit voor Kurt Van Raemdonck, die door vicepremier Petra De Sutter (Groen), bevoegd voor Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post werd weggeplukt bij de luchtverkeersleider die vroeger Belgocontrol heette. Daar was hij sinds begin 2018 HR Director.

Philip Depondt managing partner bij Managers & More

Ook Philip Depondt zet na een rijke HR-carrière de stap naar consultancy. Dat doet hij als derde managing partner van het in Antwerpen gevestigde adviesbedrijf Managers & More, dat gespecialiseerd is in projectmanagement, interim management en managementontwikkeling. Depondt heeft een master Accountancy (Universiteit Antwerpen, 1990) en een master Fiscaliteit (Ehsal, 1992). Van 2008 tot 2019 was hij CHRO en lid van het Executive Committee bij La Lorraine Bakery Group. Begin 2020 verkaste hij naar Beaulieu International Group, als HR-directeur en lid van het directiecomité, maar aan dat verhaal kwam na een half jaar een einde.

Sharlien Derluyn HR Manager bij Valcke Prefab Beton

Valcke Prefab Beton, een Iepers familiebedrijf met een lange geschiedenis en waarvan de vlag de lading dekt, trok Sharlien Derluyn als HR Manager voor zijn ongeveer 360 personeelsleden. Derluyn is master Handelswetenschappen en Strategisch Management (UGent, 2016). Zij trad na haar studies in dienst van Kinepolis als HR Business Partner en verliet dit bedrijf begin oktober.

Internationaal Werk. Regeerakkoord: wat is impact op internationale tewerkstelling van werknemers?

Na lange discussies bereikten de onderhandelaars van de Vivaldi-coalitie een regeerakkoord, dat op 30 september openbaar werd gemaakt. De impact van dit akkoord op de internationale tewerkstelling van werknemers is relatief beperkt, maar verdient toch nadere aandacht. We vatten de richtsnoeren van het nieuw regeerakkoord samen met betrekking tot economische migratie, internationale mobiliteit en Brexit.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen

Tineke Vanpoucke Corporate Wellbeing Manager AG Health Partner

Tineke Vanpoucke verliet Sodexo Benefits & Rewards Services en is nu Corporate Wellbeing Manager bij AG Health Partner, een dienstverlener voor welzijnsbeleid. Vanpoucke is bachelor Zakelijk Vertalen en Tolken (Mercator Hogeschool Gent) en startte haar carrière in die richting voor het Duitse bedrijf Big Dutchman (toelevering voor kippen- en varkenskwekerij), waar ze vijf jaar bleef. Van 2004 tot 2008 werkte ze voor Legio International (Overstock en X2O) als communicatiecoördinator. Van 2008 tot september 2020 was Vanpoucke in dienst bij Sodexo Benefits & Rewards Services, in verschillende klantenmanagementfuncties.

De lockdown bewijst: we passen ons snel aan

Toen de lockdown afgekondigd werd – in België was dat op 18 maart 2020 – moesten we allemaal op een andere manier gaan leven en werken. Professioneel dwong het verplichte thuiswerk ons om anders te communiceren met collega’s. Amerikaanse onderzoekers keken wereldwijd hoe we dat doen. Zij hadden ook oog voor Brussel.