HR Square Conference (1-3 juni 2022 | Dolce La Hulpe)

Kiezen we voor een piramide, of gaan we toch voor het netwerk? Is een strikt hiërarchische aanpak noodzakelijk, of is een vlakkere organisatie met zelfsturende teams voordeliger? Antwoorden en inspiratie voor HR-professionals en people managers op de HR Square Conference van woensdagavond 1 juni tot en met vrijdag 3 juni 2022, onder het voorzitterschap van professor Lou Van Beirendonck (Quintessence/AMS).

Een zelfstandige activiteit tijdens ziekte: (g)een dringende reden?

Ernstige tekortkomingen kunnen een ontslag om dringende reden rechtvaardigen indien zij elke verdere samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk maken. De arbeidsrechtbank diende zich in deze zaak uit te spreken of de werkgever terecht was overgegaan tot het ontslag om dringende reden van een werknemer die tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid een zelfstandige (neven)activiteit verrichtte.

In februari ontving hoogst aantal medewerkers een telewerkvergoeding

Het aantal medewerkers dat een telewerkvergoeding ontving, bereikte in februari 2022 een planfond (4,9 procent). Dat is 32 keer het aantal van voor de pandemie. Dat blijkt uitcijfers van Partena Porfessional. Tussen juli 2019 en april 2022 ontving 5,5 procent van de werknemers een telewerkvergoeding.

Veel vertrouwen op de arbeidsmarkt

Meer dan zes op de tien van alle werkende Belgen is ervan overtuigd dat ze binnen de paar weken of maanden een gelijkaardige job bij een andere werkgever kunnen vinden als ze dat willen. Vooral bij twintigers (80 procent) en dertigers (75 procent) is het vertrouwen groot. Tegelijk wil één op de drie werknemers de rest van zijn of haar loopbaan bij de huidige werkgever blijven.

Actieve en passieve weerstand tegen gendergelijkheid

Op de werkplek blijft, vooral van mannelijke managers, wijdverbreide passieve en zelfs actieve weerstand tegen gendergelijkheid. Dat blijkt uit Brits onderzoek, uitgevoerd door het Chartered Management Institute (CMI). Hun analyse toont dat ondanks de voortdurende inspanningen en activiteiten, gendergelijkheid op de werkplek erg moeilijk blijft.

LGBTQ’s door de ogen van recruiters

Wanneer iemand aangeeft homo of lesbienne te zijn, roept dat bij velen – óók rectruiters – een aantal stereotiepe denkbeelden op. Dat zijn vooral positieve verwachtingen, blijkt nu uit nieuw werk door onderzoekers van Ugent @ Work, al tonen ze meteen ook aan dat er discriminatie is als het gaat om de aanwervingskansen.

Aantrekkelijk op de arbeidsmarkt? Dit zijn de ingrediënten voor een goede employer brand

Nu een trip naar de supermarkt steeds meer kost, mag het niet verbazen: loon en voordelen blijven het belangrijkste element van een goed werkgeversmerk. Ook werksfeer en werkzekerheid zijn uitermate belangrijk. Achter die gemiddelden gaan echter heel wat nuances schuil. Dat vrouwen hun lat hoger leggen, bijvoorbeeld. En dat locatie een steeds belangrijkere troef wordt.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen

VDAB-bijblijfsessies: HR-topics voor werkgevers (juni 2022)

Wil je graag op de hoogte blijven van de recente ontwikkelingen op het vlak van HR? Kom naar de VDAB-blijblijfsessies over HR-topics! VDAB organiseert deze infosessies in samenwerking met sociale secretariaten, sectorfondsen en werkgeversorganisaties.