< Terug naar overzicht

HR Public - HR Day: Hoe klaar bent u voor hybride werken ?

9 november 2021 9u-18u - FOD BOSA Brussel

Of we nu “voor” of “tegen” zijn, onze wereld gaat vooruit en leidt ons naar nieuwe werkvormen, nieuwe verhoudingen tussen werkgever en werknemer. De mens evolueert naar een nieuwe vorm van “hybride werk” en naar nieuwe beroepen. Tijdens deze conferentie krijgen we de kans om standpunten te delen en te confronteren met vertegenwoordigers uit de politieke en academische wereld, uit het lokale en Europese bestuur, maar ook uit het veld met een feedback van HRD’s uit de publieke sector.

Sprekers

Petra De Sutter

Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post van België

Ben Smeets

Ben Smeets werkt sinds 1986 voor de Belgische federale overheid en dit in verschillende functies. Hij speelde een rol in verschillende grote veranderingsprojecten waaronder de Copernicushervorming, Optifed en ook de oprichting van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA). Deze FOD wil een factor van synergie en efficiëntie zijn en ondersteunt de regering en de federale organisaties op het vlak van beleidsondersteuning én uitvoering in domeinen als human resources, budget, boekhouding, aankopen en digitalisering. Sinds 1 juni 2021 is Ben als Directeur-generaal Rekrutering en Selectie verantwoordelijk voor de strategie en het aanbod van diensten en producten op gebied van “rekrutering en ontwikkeling”. Zijn focus ligt op samenwerking, transformatie, innovatie en vooral de menselijke benadering.

Peter Pogačar

Peter Pogačar is responsible for systemic regulation, organisation, and operation of the public sector. He holds a Degree in Law from the University of Ljubljana and has passed the bar examination. He started his professional career at the Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities as an adviser to the Slovenian Government focusing on the development of supplementary pension insurance within the first major pension reform. In 2004, he became Director of the Pension Insurance Department where he was in charge of the pension funds managed by the Capital Fund. From 2009 to 2015, he was Director General of the Labour relations and Labour Rights Directorate at Ministry of Labour. During his mandate, he conducted and successfully concluded drafting of the pension and labour market reforms. In 2015, he was appointed State Secretary at the Ministry of Labour, where his main responsibility was regulation of labour market and social security systems in Slovenia. In September 2019, he was designated Director General of the Public Sector Directorate at the Ministry of Public Administration and Chief Government Negotiator for negotiations with public sector. His mission is modernization of public sector in Slovenia.

Prof. Dr. Peggy De Prins

Academic Director Full-time Master in Human Resource Management

Programma

 • 08u30: Onthaal
 • 09u00: Welkom HRPublic: De Heer Luc Cooremans, Voorzitter
 • 09u05: Opening van het Colloquim: De Heer Nico Waeyert, Voorzitter FOD BOSA
 • 09u20: HRClubs HRPublic: Huidige temperatuur bij HR Directeuren uit de publieke sector. Thierry Binot (Fr) Tom Baele (Nl)
 • 09u30-10u15: Key Note: Mevrouw De Minister Petra De Sutter, Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post.
 • 10u15-10u45: Pauze
 • 10u45-11u45: “Post Covid: Overview of the new world of work in the European public sector”. Mr. Peter Pogačar, Director General Eupan, Slovenia (EN)
 • 11u45-12u00: Vraag en antwoord
 • 12u00-13u30: Lunch
 • 13u30-14u30: “Evolutie van jobs en carrières binnen de Federale Administratie”. De Heer Ben Smeets, Directeur generaal selectie en ontwikkeling FOD BOSA
 • 14u30-15u15: “Toekomst van jobs in een hybride context: uitdagingen, troeven en hefbomen”. Prof. Dr. Peggy De Prins, AMS
 • 15u15-15u45: Pauze
 • 15u45-17u00: Personeelsplanning in de toekomst. Panel: Talent-Brussels/Forem/ Actiris/VDAB Moderatie: Frédéric Demars (NL/FR)
 • 17u00: Einde en Receptie

Waar en wanneer

 • Dinsdag 9 november 2021 van 9u tot 18u
 • FOD Bosa, WTC III. Bolivarlaan 30, Brussel

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen