< Terug naar overzicht

Grenzeloos leiderschap

Auteurs:Fons Trompenaars & Ed Voerman
Uitgever:Business Contact, 160 blz.
ISBN:97890 470 0199 7
Prijs:€24.00
Fons Trompenaars en Ed Voerman pakken uit met een boek waarin ze twee hete hangijzers samenbrengen. Primo: een efficiënte manier van leidinggeven. Secundo: leiderschap in een geglobaliseerde, multiculturele wereld.

Hoe kunt u een beloningssysteem uitkienen om Marokkanen, Amerikanen, Japanners en Nederlanders constructief te laten samenwerken? Besef allereerst hoe verschillend motivatieprikkels kunnen uitdraaien in diverse culturen. Marokkanen en Japanners zijn meer op de groep georiënteerd, terwijl Amerikaanse en Nederlandse managers het normaal vinden ook individuen tegen elkaar af te wegen. Bij de Amerikanen en Nederlanders wint de beste presteerder de hoogste bonus. Maar in een team met ook Marokkanen en Japanners bevordert dat de samenwerking allerminst.
“Een internationaliseringproces vraagt dus ook om een nieuwe logica in het denken over management en beloning”, schrijven Fons Trompenaars en Ed Voerman in 'Grenzeloos leiderschap – Zeven dilemma’s van servant-leadership in beeld gebracht'.
Gelukkig gaan ze ook uitvoering in op de wijze waarop dat het best gebeurt. U kunt, bijvoorbeeld, alle betrokken werknemers wereldwijd een cursus geven om individuele verantwoordelijkheid te leren dragen voor eigen prestaties. Zo werkt u meteen mee aan de individualisering van de maatschappij. “Het probleem is en blijft echter dat de geïndividualiseerde mens niet graag informatie uitwisselt”, voegen Trompenaars en Voerman eraan toe.
Kiest u dan beter voor een beloningssysteem dat volop mikt op de teamgeest? “Japanners zijn er goed in, maar het leidt vaak tot een collectieve middelmatigheid”, waarschuwen de auteurs. Een compromis, waarbij de helft van de beloning inspeelt op het individu en de helft op het team, brengt ook al geen soelaas: “Hierdoor voelt zowel de individualist als de teamspeler zich gedemotiveerd.”
Het komt erop aan om de twee tegenpolen te ‘verbinden’. Niet door een simpel compromis, maar via een handige strategie. Shell, bijvoorbeeld, experimenteerde om onderzoekers beter te motiveren en doen samenwerken. Trompenaars en Voerman: “Een jaar lang werd twintig procent variabele beloning gelijkelijk verdeeld over een individuele en een teambonus. De individuele bonus ging naar degene die door het team werd uitverkoren als de beste teamplayer. De teambonus ging naar het team dat uitblonk in het ondersteunen van individuele creativiteit. De Shell-onderzoekers concurreerden dus om de beste samenwerking en zij werkten samen om beter te kunnen concurreren.”
Het beloningsdilemma is één van de punten die uitgewerkt worden in dit handboek over de omgang met cultuurverschillen. Trompenaars, die een prominente plek tussen de internationale managementgoeroes verworven heeft met onderzoek op het gebeid van cultuur en business, gaat op zijn elan voort. Hij weet als geen ander dat er gewoon geen simpele oplossingen bestaan op het interculturele terrein. Wel zijn er vuistregels en vooral veel praktijkvoorbeelden om uit te leren.
Niets nieuws onder de zon? Toch wel, in dit boek voegt Trompenaars het thema van ‘dienend-leiderschap’ toe. Die leiderschapsstijl vindt hij immers het meest geschikt om tegenstellingen in goede banen te leiden. Het begrip stamt van Robert Greenleaf, die het al in 1970 introduceerde in zijn essay ‘De dienaar als leider’. In het concept worden de schijnbare tegenstellingen ‘dienen’ en ‘leiden’ in één stijl verenigd.
De ‘dienende’ naam ten spijt, is het beslist geen soft concept. Trompenaars: “Soms moet je hard zijn, omdat je anderen dan beter kunt dienen. Het is belangrijk dat mensen zich committeren aan de bedrijfscultuur. Dienend-leiderschap is niet vrijblijvend.”


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen