< Terug naar overzicht

Het recept voor een succesvolle fusie

Auteurs:Jan Van Raes, Norbert Vanbeselaere, Hans De Witte, Filip Boen
Uitgever:Acco, 150 blz.
ISBN:97890 334 7388 3
Prijs:€32.00
Meer dan de helft van de fusies of overnames mislukt. De binding van het personeel met de nieuwe organisatie speelt hierbij een cruciale rol: medewerkers voelen zich te weinig betrokken, haken af, zetten zich minder in en bieden weerstand. Mits een gepaste aanpak mét aandacht voor de menselijke factoren, buigt u dit proces om. Dit boek leert u hoe: 'Het recept voor een succesvolle fusie - De cruciale rol van organisatiebinding'.

In ‘Het recept voor een succesvolle fusie’ verklaren vier auteurs waarom personeelsleden blijven ‘hangen’ bij de organisatie van vóór een fusie of overname én waarom ze zich moeilijk binden met de nieuwe organisatie. De auteurs baseren hun bevindingen op (eigen) wetenschappelijk onderzoek en concretiseren de inzichten en concepten met duidelijke voorbeelden. Het gaat dan ook om een doorgewinterd kwartet: Jan Van Raes (personeelsdirecteur UPC KU Leuven Campus Kortenberg, doctor in de Psychologische Wetenschappen) en de drie Leuvense professoren Norbert Vanbeselaere (Sociale Psychologie), Hans De Witte (Arbeidspsychologie) en Filip Boen (Sport- en Bewegingspsychologie).
Met hun tips, acties en cases houden de wetenschappers het boek zeer toegankelijk. Ze kneden het tot een licht verteerbaar pleidooi voor een fusieaanpak die gedragen wordt door het personeel. “Dat moet ervan overtuigd raken dat de fusieorganisatie de moeite waard is om zich eraan te binden. Alleen dan kan het management een doorgedreven inzet verwachten.”
Centrale boodschap van dit even heldere als leerrijke boek is dat een fusie – mits een gepaste managementaanpak – niet noodzakelijk een frustrerende en bedreigende ervaring hoeft te zijn. U hebt dan wel dieper inzicht nodig in de zeven factoren die de binding met de fusieorganisatie bepalen. Die factoren verwijzen telkens naar de wijze waarop medewerkers aspecten in verband met het verloop en het resultaat van de fusie of overname percipiëren. Rekening houden met deze factoren verhoogt de kans op een succesvolle fusie of overname.

1. De noodzaak van de fusie of de overname
2. Het succes van de fusie of overname
3. De communicatie en de inspraak tijdens een fusie of overname
4. De mate waarin men de vroegere organisatie herkent in de fusieorganisatie of in de overgenomen organisatie
5. De mate van rechtvaardigheid van de beslissingen die tijdens de fusie of overname worden genomen
6. De mate waarin men de personeelsleden van de fusiepartner of overnamepartner vertrouwt
7. De mate van jobzekerheid en het geloof in een positieve evolutie van de eigen functie

In HR Square nr. 80 (van 10 november 2009) vindt u een uitvoerige bespreking van dit boek. Abonnees kunnen die tekst uiteraard ook online lezen. Wilt u ook een abonnement op HR Square en meteen ook alle andere abonneevoordelen ontvangen? Bel 053/60.56.70 of mail: bert@hrsquare.be.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen