< Terug naar overzicht

Human Resource Management en Performantie

Auteurs:Alex Vanderstraeten
Uitgever:Die Keure, 501 blz.
ISBN:97890 4860 763 1
Prijs:€72.00
Was er nu echt nood aan een nieuw lijvig HRM-handboek? Ja, op voorwaarde dat de auteur zorgt voor een hedendaagse kijk, een verhelderende doorlichting en een verfrissend perspectief. Daarin slaagt de Gentse hoogleraar Alex Vanderstraeten summa cum laude.

Op het eerste gezicht is de turf ‘Human Resource Management en Performantie – Een strategische kijk op medewerkers en organisatie’ een HRM-handboek als een ander. Dan ben je al gauw geneigd het na wat doorbladeren door te schuiven naar de studenten van de auteur, in casu professor Alex Vanderstraeten. De hoogleraar doceert HRM en Organisatieleer aan de Hogeschool Gent en de Universiteit Gent. Hij is tevens programmadirecteur van de School voor Social Profit en Publiek Management.

Dit handboek blijkt echter geen exclusieve hersenbreker voor studenten, Vanderstraeten prikkelt de nieuwsgierigheid met interessante invalshoeken:

Geïntegreerd, klassiek én hedendaags

Vanderstraeten kiest resoluut voor een geïntegreerde benadering van het management van personeel en organisatie. In zijn visie op HRM is er zowel plaats voor de klassieke administratieve taken als voor de hedendaagse roep naar strategische toepassingen (zoals competentiemanagement).

De vier dimensies van HRM

Die veelzijdige invulling van HRM met zijn door elkaar heen lopende opdrachten vindt een verhelderende visie in een vierdimensionaal model. De HR-functie is immers geëvolueerd van ‘administratieve klerk’ naar ‘architect van verandering’ (met een knipoog naar Tyson en Fell in ‘Evaluating the Personnel Function’). Het model:

1. Instrumentele dimensie: administratie, regels, systemen en procedures. Deze dimensie legt het fundament voor een goede samenwerking in een organisatie.
2. Mensgerichte dimensie: emoties en conflicten kunnen de rationele processen zwaar verstoren, maar ook gunstig beïnvloeden. Ze fnuiken of motiveren.
3. Strategische dimensie: er moet proactief gewerkt worden om gepast in te spelen op een dynamische omgeving (met de missie, strategie en doelstellingen voor ogen).
4. Organisationele dimensie: hoe kunnen de organisatiestructuren en organisatiecultuur faciliterend werken voor het behalen van resultaten?

De ‘economisering’ van HRM

In navolging van de visie van David Ulrich is er een sterke professionalisering en heroriëntering van HRM aan de gang. HRM is niet meer het toonbeeld van brave huisvader, sociale dienst of het menselijk gezicht van de organisatie, maar een fundamentele managementfunctie die bijdraagt tot het succes. Dat impliceert de ‘economisering’ van het management van personeel en organisatie, tegenover de vroegere ‘psychologisering’ van de relatie tussen werkgever en werknemer.

Social profit en publieke organisaties

De praktijkvoorbeelden in dit boek komen grotendeels uit de social profit en publieke organisaties. Ook voor privébedrijven zijn die cases (al dan niet verrassend) relevant. “De social profit en publieke dienstverlening vertegenwoordigen in ontwikkelde landen meer dan een derde van de beroepsbevolking, terwijl de industriële sector maar kan rekenen op hooguit een vijfde van de tewerkgestelden”, argumenteert Vanderstraeten.

Kengetallen en meten

Verstraeten wijdt een stevig hoofdstuk aan de kengetallen en het meten van HRM. Ook de ‘balanced scorecard’, ‘HR-scorecard’ en ‘workforce scorecard’ worden deskundig toegelicht. Dit geeft het boek nog een extra dimensie.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen