< Terug naar overzicht

Integraal personeelsmanagement

Auteurs:J.L. Noomen, M. Janssen
Uitgever:Nelissen, 540 blz.
ISBN:97890 244 1666 0
Prijs:€39.90
Al jarenlang behoort ‘Integraal personeelsmanagement’ tot de basisbibliotheek van de Nederlandse HRM’ers. Nu er een nieuwe druk klaar ligt en de uitgever ook een Belgische distributeur onder de arm genomen heeft, staat niets de opmars in onze contreien nog in de weg. Het bijhorende ‘werkboek’ zet de praktijkgerichte focus extra in de verf.

In Vlaanderen heeft een solide handboek als 'Integraal personeelsmanagement' weinig tegenhangers. Alleen een zeldzaam werk als het fundamentele ‘Human Resource Management – Fundamenten en perspectieven – Op weg naar de intelligente organisatie’ van de Antwerpse hoogleraar Daniël Vloeberghs dingt naar eenzelfde positie. Het gaat om uitgaven die een status confessionis uitstralen. In de eerste plaats zijn ze weliswaar een handboek, maar ze fungeren als méér dan een louter leerboek. Ze combineren een overzicht van de problematiek met een introductie in de diverse deelthema’s en instrumenten, én ze voegen er ook een min of meer expliciete visie op het vak aan toe.
Laten we hier maar meteen toegeven dat we het in Vlaanderen befaamde boek van professor Vloeberghs als de HR-bijbel blijven behandelen. Dat HR-panorama, die inzichten en die instrumenten vormen ook anno 2009 een geëigend fundament om HRM te toetsen, zowel op beleidsmatig als praktisch gebied. Dat neemt niet weg dat andere ‘overzichtswerken’ genegeerd hoeven te worden. Een kennismaking met andere auteurs kan meteen ook andere zienswijzen opleveren of de weg naar nieuwe instrumenten openen.
Uiteraard hebben we het hier niet over een leesboek, dat zich in één ruk laat verorberen. Zo zou het wel eens erg zwaar op de maag kunnen liggen. Bij een leeswijzer voor dergelijke boeken komt het er eerst op aan om te spitten naar de visie van de auteur. Vervolgens is het doorbladeren naar zijn kijk op het actuele versus het ideale HR-beleid.
Daarna blijven er de diverse thema’s, die stap voor stap of veel later in de tijd, bij gelegenheid, geproefd kunnen worden. Zolang u geen student bent of om een andere reden dringend een cursus moet doorworstelen, lijkt ons dat ook de enige doenbare leesmethode. ‘Naslag’ is in dit geval toch wel beter dan ‘inslag’.
Het boek stamt van J.L. Noomen, voormalig docent Personeelsmanagement (onder meer aan de Hogeschool van Amsterdam), en werd geactualiseerd en aangepast door Mieke Janssen. Hun centrale uitgangspunt luidt dat personele problemen dikwijls pas goed oplosbaar zijn als ze bezien worden in hun samenhang met de organisatiecontext. Daarom pleiten ze voor een ‘integrale benadering’ die het verband legt tussen het uitvoerend personeelswerk, het sociaal beleid én de organisatiecontext.
Na een uitvoerige algemene verkenning van het ‘personeelsmanagement in een veranderende wereld’, gaan Noomen en Janssen traditiegetrouw de hele rij af: van de planning en de instroom, via de waardering en loonbepaling, naar de ontwikkeling en uitstroom. Nieuw is dat ze heel mooi gestructureerd het traject uitstippelen om finaal naar de integratie van al die delen te komen.
Ook de instrumenten worden niet genegeerd. Om die nog verder uit te diepen en meer checklists en tips te presenteren, bracht Mieke Janssen Toolkit bij ‘Integraal personeelsmanagement’ uit. Zo wordt de ondertitel van het handboek, Een praktijkgerichte leerroute, nog beklemtoond.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen