< Terug naar overzicht

Ann Schoeters personeelsdirecteur OPZ Geel

Ann Schoeters is de nieuwe personeelsdirecteur van het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel. Schoeters zal er een geïntegreerd personeelbeheerssysteem opzetten, competentiemanagement verder ontwikkelen, een vormingsplan uitwerken en doelgroepgericht

Ann Schoeters (36) gaat niet toevallig aan de slag in de psychische zorgverlening. Ze waardeert de “maatschappelijke relevantie van de sector waarbij wordt uitgegaan van de visie dat iedereen in onze samenleving op gelijkwaardige basis recht heeft op een excellente psychische zorgverlening”. Ze ziet het als een uitdaging dat de non-profitsector een specifiek, dynamisch en op maat uitgewerkt personeelsbeleid vraagt. Bovendien zal ze trachten “het personeelsbeleid binnen de ziekenhuissector te conformeren aan de overheidsreglementering (zoals het raamstatuut) naar aanleiding van de invoering van Beter Bestuurlijk Beleid binnen de Vlaamse overheid”. Daarnaast is ze gemotiveerd om competentiemanagement verder uit te werken, waarbij “maximaal rekening wordt gehouden met de diverse doelgroepen die inherent zijn aan de zorgsector”.
Voorheen was Schoeters aan de slag als HR-manager bij Toerisme Vlaanderen. Ze had er vorig jaar de leiding opgenomen van de HR-dienst en functioneerde tegelijkertijd als dienstdoend afdelingshoofd personeels- en organisatieontwikkeling, waardoor ze ook de juridische dienst, de financiële dienst en de logistieke dienstverlening leidde. Tussen 1998 en 2006 was ze kabinetschef van de voorzitter van het Vlaams Parlement, Norbert De Batselier (sp.a). Schoeters had er de dagelijkse leiding over het kabinet, verleende advies aan de voorzitter voor beleidskwesties en was de verbindingsofficier met het ambtenarenapparaat. Ze werkte mee aan een afgeplatte organisatiestructuur met mandaathouders en aan een nieuw personeelsstatuut. Daarnaast was ze er ook bevoegd voor het extern communicatiebeleid en was ze ‘beleidsvoorbereider en inhoudelijke verantwoordelijke’ voor de strategische beleidsplannen 1999-2004 en 2004-2009 van het Vlaams Parlement.
Ann Schoeters is licentiate en geaggregeerde in de Germaanse Filologie en behaalde een bijzondere licentie Menselijke Ecologie aan de VUB.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen