< Terug naar overzicht

Danielle van Landuyt directeur Personeel en Organisatie Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen

Danielle Van Landuyt is de nieuwe directeur Personeel en Organisatie bij het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen. Ze stippelt het HR-beleid uit voor zo’n 1400 medewerkers.

Danielle Van Landuyt (38), licentiaat Internationale Betrekkingen (Universiteit Gent), begon in 1991 haar loopbaan als contractueel dossierbeheerder bij de personeelsdienst van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Kort daarna werd ze als bestuurssecretaris verantwoordelijk voor de dagelijkse opvolging van de uitvoering van de administratieve reglementering (gekend als het ambtenarenstatuut). In 1998 kon ze haar stage om benoemd te worden aanvatten bij het toenmalige ministerie van Ambtenarenzaken – dienst Mobiliteit. In 2001 keerde Van Landuyt terug naar de RVA, om mee te helpen aan de uitbouw van de nieuwere personeelsdomeinen (HRM). In die periode werd ze verantwoordelijk voor de operationele aansturing van de dienst Human Resources Systemen en was ze ook betrokken bij nagenoeg alle facetten van dit vakgebied: opmaak van functiebeschrijvingen en competentieprofielen, werving en selectie, introductie van een systeem voor functioneringsopvolging, loopbaanontwikkeling, personeelstevredenheidsonderzoek, … Ze was in die periode ook de drijvende kracht achter het HRIS-project, dat een nieuwe personeelstoepassing wilde ontwikkelen met op termijn een selfservice voor medewerkers.

In 2006 zette Van Landuyt de stap naar een functie met strategische verantwoordelijkheden en beslissingskracht over het personeelsbeleid. Na een tussenstop bij de Vlaamse Gemeenschap ging ze aan de slag bij het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen. Ze ziet twee grote uitdagingen binnen haar nieuwe functie: “Ten eerste moeten we een gezond evenwicht vinden tussen de druk om op een kwaliteitsvolle wijze aan de vragen van klanten te voldoen enerzijds en de vraag naar een organisatiemodel dat toelaat werk en privéleven op een voor ieder aanvaardbare wijze te combineren anderzijds. Ten tweede wil ik mee kunnen denken over de nieuwe uitdagingen inzake zorgverstrekking en hoe een organisatie haar dienstverlening daaraan kan aanpassen. Dergelijk veranderingstraject kunnen realiseren met respect voor alle medewerkers is een boeiend perspectief.”

Het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen is al sedert 1937 een vaste waarde in de thuisverpleging. In de provincie zijn zo’n 1400 medewerkers actief, onder wie ongeveer 1100 verpleegkundigen.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen