< Terug naar overzicht

Geert Sintobin gaat OCMW Roeselare leiden

Op 1 september 2007 verlaat Geert Sintobin de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie (FOD P&O). Vanaf die datum gaat hij het OCMW van Roeselare leiden.

De OCMW-raad van Roeselare benoemde Geert Sintobin (38) tot secretaris van het Roeselaarse OCMW. Hij gaat op 1 september aan de slag. Zijn voorganger Georges Decoene wordt na 30 jaar dienst als OCMW-secretaris op 27 april uitgewuifd. Een waarnemend secretaris zal de termijn van vier maanden overbruggen.

Bij de FOD P&O was Sintobin in 2002 door minister Luc Van den Bossche en voorzitter van het directiecomité Georges Monard aangetrokken voor de invoering van een aantal grote HR-projecten bij de federale overheid (88.000 personeelsleden). Als directeur-generaal Personeel was hij onder meer verantwoordelijk voor de invoering van een functieclassificatiesysteem en een vernieuwd prestatiemanagement. Hij was tevens lid van het directiecomité van de FOD P&O.

Voor zijn passage bij de federale overheid had Sintobin reeds de ambtelijke leiding over het OCMW van Oostende. Hij keert bijgevolg terug naar een oude liefde en zijn scope verbreedt opnieuw van HR-management naar algemeen management. Sintobin becommentarieert: “Ik koos voor deze functie omdat het mandaat van zes jaar voor mijn huidige job volgend jaar ten einde loopt. In deze functie ben ik vooral bezig met personeelsbeleid. In het Roeselaarse OCMW komt daar management bij. Dat maakt het bijzonder boeiend. Bovendien keer ik als geboren en getogen Roeselarenaar terug naar mijn wortels.”

Geert Sintobin is licentiaat Sociale en Militaire Wetenschappen, kandidaat in de Rechten en beëindigde vorig jaar een Master Class HRM aan De Vlerick Leuven Gent Management School. Hij is medeoprichter van het netwerk HRPublic voor HR-verantwoordelijken uit de overheidssector.

Het OCMW Roeslare is een non-profit organisatie met 1500 medewerkers en ondermeer een middelgroot ziekenhuis en verschillende rusthuizen. Voorzitter Geert Depondt van het OCMW heeft al een verlanglijstje klaar: gestructureerd management, doorzichtige communicatie, geïntegreerd personeelsbeleid. ,Alles moet op één lijn worden gezet in een strategisch meerjarenplan met bedrijfsdoelstellingen en beleidsopties, samen met een budgetplan voor de komende drie jaar. Ook de opmaak van een masterplan rond de OCMW-gebouwen is een absolute noodzaak.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen