< Terug naar overzicht

Inge Vervotte van de politiek naar de zorgsector

Ontslagnemend minister Inge Vervotte (CD&V) verlaat de actieve politiek voor een functie in de zorgsector. De raad van bestuur van de vzw Emmaüs heeft Vervotte aangeduid als toekomstig voorzitter van het dagelijks bestuur.

Vervotte blijft haar verantwoordelijkheden als federaal minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven opnemen binnen lopende zaken zolang de situatie dat vereist. Daarna neemt ze geleidelijk sommige taken over van de huidige voorzitter Michel Vanholder, die vanaf 1 juli 2013 met pensioen gaat, waarna Vervotte de volledige verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur op zich neemt.

Inge Vervotte (1977) genoot een opleiding als sociaal assistente (Sociale Hogeschool Heverlee) en studeerde psychologie (VUB). Ze raakte bekend als vakbondssecretaris voor de luchtvaart tijdens het faillissement van Sabena. Nadien begon haar politieke carrière: eerst als Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (2004-2007), daarna als federaal minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven (2007-2008 en opnieuw sinds november 2009).

"Na bijna tien jaar actieve politiek, komt voor mij het moment om een nieuwe richting in te slaan", motiveert ze haar keuze. Ze benadrukt dat dit een doordachte en positieve keuze is. "Na mijn ervaring als Vlaams minister van Welzijn is de zorgsector steeds een bijzondere plaats in mijn leven blijven innemen. Sociaal engagement is voor mij altijd de rode draad geweest van mijn werk en inzet. Ik krijg de mogelijkheid om dit sociaal engagement vorm te geven in de zorgsector, op het terrein, in voorzieningen waar de meest kwetsbaren van de samenleving welkom zijn, hun plek vinden en sommigen zelfs hun leven in uitbouwen", aldus Vervotte.

Van de korte onderbreking in haar ministerschap in 2009 maakte Vervotte gebruik om aan de universiteit van Cambridge een studie aan te vatten rond de verschillende gezondheidssystemen. Ze startte toen ook met de website www.kizo.be als platform om een verrijkende en verreikende integrale gezondheidszorg op maat van de mensen te stimuleren, te promoten en te ontwikkelen.

Naast voorzitter van het dagelijks bestuur van Emmaüs wordt Vervotte, net als haar voorganger, afgevaardigd bestuurder voor de sectoren geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg. De groep Emmaüs is een netwerk van meer dan 20 voorzieningen in de provincie Antwerpen met o.a. de algemene ziekenhuizen Sint-Jozef in Malle en Sint-Maarten in Mechelen en Duffel, diverse instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, woon- en zorgcentra voor ouderen, dienstverleningscentra voor personen met een beperking, instellingen voor bijzondere jeugdzorg, kinderdagverblijven en een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning. De groep Emmaüs stelt in totaal 5600 personeelsleden te werk.

Bron: De Standaard, www.ingevervotte.be, www.kizo.be.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen