< Terug naar overzicht

Jean-Paul Van Baelen, directeur van het verpleegkundig en paramedisch departement van het AZ Vesalius in Tongeren

Jean-Paul Van Baelen is directeur van het verpleegkundig en paramedisch departement van het AZ Vesalius in Tongeren, coördinator van de Bachelor na Bachelor in Zorgmanagement aan de Erasmushogeschool en tevens voorzitter van de Vlaamse Beroepsverenigi

De Vlaamse Beroepsvereniging voor Verpleegkundig Kaderpersoneel (VBVK) bestaat al meer dan twintig jaar en telt een duizendtal leden. Ze behartigt de belangen van hoofdverpleegkundigen, middenkaderleden en directies verpleegkunde, zowel in de ziekenhuizen en de psychiatrische instellingen, als in de residentiële zorg, de gehandicapten- en thuiszorg. Als VBVK-voorzitter, maar uiteraard ook als directeur in AZ Vesalius én als coördinator aan de Erasmushogeschool was Jean-Paul Van Baelen bevoorrechte getuige van de evoluties in de zorgverlening. Volgens hem leiden die onherroepelijk tot veranderingen in de manier waarop gezondheidsinstellingen – en in het bijzonder de verpleegkundige afdelingen – worden gemanaged.
Van Baelen: “De verpleegkundige professie dient zelf stil te staan bij een aantal maatschappelijke veranderingen, zodat men proactief nieuwe structuren en processen kan initiëren in de werkomgeving. Verpleegkunde is genoodzaakt om zelf naar zijn eigen professionele identiteit te zoeken en deze ook maatschappelijk uit te dragen.”
Welke determinanten zijn dan vooral van invloed op de toekomst van die gezondheidszorgdiensten? “Het gaat om demografische ontwikkelingen, zoals vergrijzing en andere culturen, de invloed van financiële mogelijkheden en beperkingen, van consumentisme en in het algemeen van een gepersonaliseerde zorg”, aldus Van Baelen. En hij legt meteen de link naar het thema functiedifferentiatie: “Technologische innovaties zorgen voor andere competenties en hierdoor ook voor andere functies. Horizontale functiedifferentiatie is een belangrijk instrument om dergelijke veranderingen te kaderen. Door stijgende kosten, tekorten aan personeel, innovatieve ontwikkelingen, zorg op maat en het verwachtingspatroon van de cliënten komen we onder interne en externe druk te staan. Nieuwe verpleegmodellen dringen zich op, waarbij de coördinatie van zorg een extra dimensie krijgt. Mede door transmuraliteit en interdisciplinariteit dient er een continuüm van zorg te ontstaan. ICT werd bovendien een belangrijk aspect in de zorgverlening, zodat sommige processen, zoals medicatiedistributie, efficiënter en effectiever worden. We zullen in de toekomst dan ook antwoorden moeten vinden op de noodzaak van geïntegreerde zorgmodellen.”

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen