< Terug naar overzicht

Kwaliteit werkplekleren wordt meetbaar

Is uw onderneming geschikt om werkplekleren in te voeren of uit te breiden? Hoe kunt u dit bevorderen? Het VOV-Lerend netwerk is even benieuwd naar die vraag en start met het ESF-project ‘Indicatoren voor kwaliteitsvol werkplekleren’. U kunt de onderz

Uit een enquête van STV-Innovatie en Arbeid blijkt dat in 2004 liefst één op drie bedrijven (33%) in Vlaanderen de helft van zijn personeel een off-the-job-opleiding van minstens 8 uur deed volgen. Dat is een stijging met 6% tegenover 2001. Het aantal niet-opleiders daalde tegelijk met 9%. Tot zover de cijfers over formele opleidingen.

Exacte cijfers over werkplekleren zijn bijna onbestaande. De VOV (Vereniging voor Opleidings- & Vormingsverantwoordelijken) merkte bij een vroeger project, ‘Effectiever leren op de werkplek’, dat vele bedrijven wel met leren op de werkvloer bezig zijn. Werknemers steken heel wat op door feedback van collega’s, een peter of een coach of door goed uitgeschreven werkinstructies en via online-opleidingen. VOV wil met het nieuwe ESF-project ‘Indicatoren voor kwaliteitsvol werkplekleren’ achterhalen wat de succesfactoren zijn van dit leren on-the-job. VOV zal een aantal proefbedrijven toetsen op vier cruciale domeinen: de organisatie van de werkplek (nodigt zij uit tot leren?), de leerrelevante karakteristieken van de medewerkers (leerbereidheid en -ervaring, leerstijl, motivatie en leerbelangen), de dagelijkse formele en informele contacten tussen collega’s en met klanten, en de invulling van de bestaande werkplekopleidingen (wat is bijvoorbeeld de bijdrage van ICT?). Na dit explorerend onderzoek stelt VOV toetslijsten van kwaliteitsindicatoren op die organisaties helpen bij de invoering van werkplekleren. Het verloop van dit hele project kan u volgen op de website van VOV. Meer info: www.vov.be/werkplek

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen