< Terug naar overzicht

Nieuwe baas van Kind en Gezin is een vrouw

Katrien Verhegge werd onlangs door de Vlaamse regering benoemd tot leidend ambtenaar van Kind en Gezin. Ze volgt Lieven Vandenberghe op, die twintig jaar lang administrateur-generaal is geweest.

Katrien Verhegge (41) kent Kind en Gezin van binnenuit, want voor ze in 2004 raadgever werd op het Vlaams kabinet van Welzijn, werkte ze meer dan tien jaar lang bij de organisatie. Op 1 januari 2008 gaat haar benoeming in.

Verhegge begon haar carrière als wetenschappelijk medewerker aan de afdeling orthopedagogiek van de KU Leuven waar ze de basis legde voor nieuwe inspectiemethoden van de kinderopvang binnen Kind en Gezin. De pedagogische evaluatie kreeg in de nieuwe methode, naast veiligheid, hygiëne en infrastructuur een belangrijkere rol. Het betekende een ommekeer in de manier van kijken naar kinderopvang.

In 1991 startte Verhegge bij Kind en Gezin als één van de eerste pedagogen. Ze begon als stafmedewerker Studie en Strategie, waar zij snel betrokken werd bij de opmaak van de strategische planningen van Kind en Gezin. Binnen de preventieve zorg werkte ze mee aan de uitbouw van een dienstverlening waarbij naast de medische preventie, ook de psychosociale preventie veel belangrijker werd. Verhegge werkte mee aan het definiëren van kansarmoede van gezinnen met jonge kinderen, een parameter (het aantal kinderen geboren in een kansarm gezin) die nu nog gebruikt wordt om de middelen van het gemeentefonds te verdelen.

In 1999 werkte Katrien Verhegge rond opvoedingsondersteuning als een belangrijk preventief aanbod binnen Kind en Gezin. Dit zorgde ervoor dat opvoedingsondersteuning nu op de maatschappelijke agenda staat en zelfs decretaal verankerd is. Van 2001 tot 2004 was zij afdelingshoofd van de preventieve gezinsondersteuning. Daar volgde zij naast de preventie zorg, ook kindermishandeling, adoptie en centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning op.

In 2004 begon Verhegge als raadgever op het kabinet van minister Vervotte en sinds juni 2007 werkt ze voor minister Steven Vanackere.

Verhegge wil de lijnen die werden uitgezet door Lieven Vandenberghe verder zetten. In samenwerking met de Vlaamse overheid wil ze ook “dynamisch inspelen op nieuwe ontwikkelingen zoals de stijging van het aantal geboorten, de blijvende noden in de kinderopvang en het evenwichtig investeren in gezin en arbeid. Kind en Gezin moet een sterk merk voor gezinnen met kinderen blijven.”


(Bron: Persbericht Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin)

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen