Meer werkenden slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag op het werk

Een kwart van de werknemers in Vlaanderen geeft bij de werkbaarheidsmeting 2019 aan dat ze in de afgelopen 12 maanden op de werkplek het slachtoffer waren van intimidatie, pestgedrag, fysieke agressie of ongewenst seksueel gedrag. Dat is meer dan bij de vorige meting in 2016. Vrouwen en contactberoepen vormen een risicogroep. We brengen dit bericht zonder commentaar.

Zijn de HR-ingenieurs en Taylor terug in een blits AI-pakje?

In Harvard Business Review van september staat een opmerkelijk stuk met als titel ‘Stop Overengineering People Management’. Daarin spreekt professor Peter Cappelli (Wharton) zijn bezorgdheid uit over de terugkeer van de oude veronderstelling dat werknemers kunnen worden beschouwd als een soort machines van wie moet worden geëist dat zij precies gespecificeerde opdrachten uitvoeren. Is het stokoude ‘ingenieursmodel’ terug in een nieuwe gedaante?

Thuiswerk: hybride is de toekomst

Thuiswerk is nu (nog steeds) meer dan de helft populairder dan voor corona. Meer dan vier op tien Belgen mogen nog steeds telewerken van hun werkgever. Voor de lockdown was dat amper iets meer dan een op vier. Dat blijkt uit het thuiswerkonderzoek van HR-dienstengroep Acerta, KU Leuven en HR Square. Gemiddeld komen kaderleden en bedienden – als hun functie telewerken toelaat – opnieuw twee dagen naar kantoor. Al blijven kantoren wel een belangrijke rol vervullen. Slechts 15 procent van de bedrijven is ervan overtuigd dat ze in de toekomst geen kantoren meer nodig hebben.

Begrenzing en herverdeling hoogste lonen: te gek of met een ‘draagvlak’?

De Britse onafhankelijke denktank High Pay Centre (*) onderzocht de mogelijke effecten van het aftoppen van de allerhoogste lonen en het herverdelen van de opbrengst ervan naar hogere minimumlonen en meer jobs. Een ideetje voor onze regering, mede om hogere minimumpensioenen te financieren? Voor HR misschien? Is er een ‘draagvlak’ voor?

De lockdown bewijst: we passen ons snel aan

Toen de lockdown afgekondigd werd – in België was dat op 18 maart 2020 – moesten we allemaal op een andere manier gaan leven en werken. Professioneel dwong het verplichte thuiswerk ons om anders te communiceren met collega’s. Amerikaanse onderzoekers keken wereldwijd hoe we dat doen. Zij hadden ook oog voor Brussel.

Verlonen in onzekerheid: zoek evenwicht tussen motivatie en flexibiliteit

Wanneer een crisis toeslaat, zou u liefst snel en grondig schakelen om de negatieve impact zo klein mogelijk te houden, zeker ook op het vlak van loonkosten. Maar welke mogelijkheden hebt u? Wat laat de wet toe, en waar moet u voorzichtig te werk gaan? Vragen voor Philippe François, partner en hoofd van de Corporate Employment & Pension Group van het advocatenkantoor NautaDutilh.

Langer werken? Dat valt nog te bezien.

Het jongste federale regeerakkoord bevat niet langer een aparte pensioenregeling voor de zogenaamde zware beroepen. Het staat in de sterren geschreven dat dit voor extra problemen zal zorgen op het vlak van demotivatie, ziekte, arbeidsongeschiktheid, uitval en langdurige werkloosheid. Die situatie zal niet bijdragen tot de beoogde verhoging van de werkzaamheidsgraad en een reële hogere pensioenleeftijd. Vermoedelijk zullen ook de vakbonden zich roeren op dit punt. Tenzij de regering toch nog iets uit haar hoed tovert.

Consumptiecheques: mager beestje

Volgens een analyse binnen de eigen klantenportefeuille van HR-dienstverlener Securex zijn de consumptiecheques helemaal niet populair bij Belgische bedrijven. Slechts 1,05 procent van de bedrijven heeft dergelijke cheques aangeboden aan zijn medewerkers. Een mager beestje: de horeca zal er niet vet van worden.

Gelijk loon voor gelijk werk: België is goed bezig

Een recent onderzoek van het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) wijst uit dat gelijk loon voor gelijk werk voor mannen en vrouwen in de Europese Unie nog niet voor morgen is. Voor de volledige EU zou tegen het huidige tempo de loonkloof pas in het jaar 2104 gedicht zijn. Het goede nieuws is dat België het veel beter doet dan bijna alle andere landen. Het vaderland wint brons, na Luxemburg en het verrassende Roemenië dat zonder ongelukken al in 2022 de loonlat gelijk kan gelegd hebben.

Pijn één van de belangrijkste oorzaken van langdurig ziekteverzuim

Pijn komt vaak voor, ook op de werkvloer. Van alle werknemers met gezondheidsproblemen heeft 26 procent te kampen met lichamelijke klachten, zoals pijn en ongemak ter hoogte van spieren en gewrichten. Bij een op vijf werknemers die arbeidsongeschikt zijn, is dat omwille van pijnklachten ter hoogte van spieren en gewrichten. Uit cijfers van het gezondheidsrapport van 2019, waarvoor 206.726 werknemers door externe dienst voor preventie en bescherming IDEWE werden ondervraagd, blijkt dat 10,3 procent van alle werknemers medicatie neemt voor pijn- en ontstekingsklachten.

Woon-werkverkeer: toch niet zo slecht voor de mentale gezondheid?

Microsoft voerde een studie uit bij 6.000 respondenten over het welzijn van werknemers en werkgevers tijdens de pandemie. Bedrijfsleiders vertrokken zes maanden geleden met de vraag “Hoe zorgen we ervoor dat onze werknemers productief blijven?”. Inmiddels is de vraag veranderd naar “Hoe kunnen we het welzijn van onze werknemers vooropstellen?”

Mentale gezondheid: liever op consult bij de robot?

Een enquête bij meer dan 12.000 werknemers, managers, HR-leiders en C-level executives in elf landen en suggereert dat corona heeft geleid tot meer stress op het werk, meer angst en meer burn-outs. Dat verbaast niemand. Wel intrigerend is dat een grote meerderheid van de respondenten liever hulp krijgt van robots dan van mensen. Wie had dat ooit gedacht?

X-Care + Talent in Motion = X-Care In Motion

Het gespecialiseerde sourcingbureau voor de zorgsector Talent in Motion vindt onderdak bij branchegenoot X-Care (Planet Group). De bedrijven smelten samen tot X-Care In Motion. Het beweegt!

Passie als motor van loopbaantevredenheid

Een job die in het verlengde ligt van iemands professionele interesses leidt tot meer tevredenheid en hogere productiviteit. Recent longitudinaal onderzoek van UGent toont dat professionele interesses en de werkomgeving elkaar kunnen beïnvloeden. Je doet iets omdat het een passie is. Maar tegelijk kan je, door iets te doen, er een passie voor ontwikkelen.

Thuiswerken: slecht voor de evaluatie?

Alle onderzoeken tonen aan dat thuis- en telewerk een blijver is. De essentiële voorwaarden om het te laten slagen zijn onderhand al vaak besproken, net als de risico’s. Maar zijn er ook nog verborgen knelpunten? Een doctoraatsonderzoek uit Nederland, gepubliceerd in juni en uitgevoerd voor corona, detecteerde zo een aandachtspunt: thuiswerkers werden minder goed beoordeeld door leidinggevenden. Zou dit ook vandaag nog een probleem zijn?

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen