Thuiswerk verhoogt productiviteit (volgens veel werkgevers)

Corona blijft ons achtervolgen, ook in deze nog niet gevaccineerde berichtgeving. We doen dus maar voort. Nu bereikte ons betrouwbaar nieuws uit het Verenigd Koninkrijk, van het onvolprezen Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD). De resultaten van een survey bij 2.000 werkgevers.

Groter risico op COVID-19 in precaire en essentiële arbeidssituaties

Werknemers met een laag of onzeker inkomen, een flexibel contract, gebrek aan toegang tot sociale bescherming worden in veel grotere mate blootgesteld aan de nadelige gevolgen van de COVID-19 crisis. Dat is een van de conclusies uit een studie van de Interface Demography Research Group, verbonden aan de VUB. De maatregelen om hen te beschermen moeten veel breder en beter.

Werkende ouders in het voorjaar nog zuinig met vakantie voor ‘paaspauze’

Hoe regelen werkende ouders de (plotse) verlenging van een schoolvakantie? In de extra schoolvrije week voor de paasvakantie steeg het aandeel vakantie gemiddeld met 22,7 procent, maar het bleef laag 1,6 procent). Het aandeel tijdelijke werkloosheid steeg met 18,9 procent. De extra week herfstvakantie vorig jaar liet vooral de vakantiecijfers stijgen. Maart is vroeg om al aan het vakantiesaldo te komen, ook al is dat financieel interessanter dan tijdelijke werkloosheid. Opvang gebeurt dus wellicht ook anders, bijvoorbeeld gecombineerd met thuiswerk.

Aan het werk na burn-out? Het is (lang) niet gedaan…

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid ligt in een op de drie gevallen een mentale problematiek zoals burn-out aan de basis. Het werk weer aanvatten na een burn-out is eenvoudiger gezegd dan gedaan: je terug goed voelen in je job is een hele uitdaging als de werksituatie mee aan de basis lag van de uitval. Het is van cruciaal belang negatieve dynamieken te doorbreken om niet te hervallen. Daarom is meer onderzoek nodig naar kwaliteit van re-integratie na burn-out en welke factoren het welzijn bevorderen en belemmeren. Meer weten en meehelpen, voor uzelf en anderen?

Werkbaar werk: hoe kleiner, hoe fijner

In Vlaanderen werkten eind 2019 ongeveer 360.000 mensen in een micro-onderneming. Hiermee vertegenwoordigen ze ongeveer 15 procent van de tewerkstelling. Micro-ondernemingen zijn ondernemingen met minder dan 10 werknemers. Werken in een micro-onderneming heeft voordelen. In tegenstelling tot de rest van de economie is het werk werkbaarder, vooral dan in termen van werkstress en werkdruk. Wat nog? Commentaar van onze redactiedirecteur: “Ben ik blij dat ik in een micro-onderneming werk!”

Drie keer meer thuiswerkvergoedingen sinds begin coronacrisis

Het aantal bedienden dat sinds de start van de coronacrisis een thuiswerkvergoeding ontvangt, is verdriedubbeld. Toch blijven thuiswerkvergoedingen eerder de uitzondering dan de regel, want begin 2021 krijgt nog slechts 1,8 procent van de Belgische bedienden zo’n vergoeding. Het is nu uitkijken of het verhoogde RSZ- en belastingvrije plafond het aantal thuiswerkvergoedingen nog doet toenemen.

HR Square enquête thuiswerk: zit de mot erin of niet?

Een vorige week door HR Square uitgevoerde rondvraag naar thuiswerk waarop 196 HR-verantwoordelijken antwoordden (149 Nederlandstaligen, 47 Franstaligen) wijst uit dat er in een substantieel deel van de bedrijven minder van thuis uit wordt gewerkt dan tijdens de eerste lockdown. Het fenomeen doet zich vooral voor langs de Franstalige kant, net zoals de mate van thuiswerk daar lager ligt. Wat hebben we nog meer geleerd?

Aanrader: Stichting Loonwijzer actief in 196 landen

De kennis en informatie van Stichting Loonwijzer (WageIndicator Foundation) is nu beschikbaar voor werkgevers, werknemers en eigenlijk iedereen in 196 landen, zowat de gehele wereld dus. De stichting werd 21 jaar geleden opgericht aan de Universiteit Amsterdam. Een regelmatig bezoek waard voor ieder bedrijf dat internationaal actief is en zich een beeld wil vormen over loon- en arbeidsvoorwaarden, cao’s, sociaaljuridische zaken en heel wat meer, gelijk waar.

Vrijwillig ontslag daalt voor het eerst in vijf jaar

Het aantal vrijwillige ontslagen van werknemers met een vast contract daalde in 2020 met 18 procent ten opzichte van 2019. Er waren in 2020 wel 16 procent meer onvrijwillige ontslagen als gevolg van een aanzienlijke stijging van faillissementen en (pre)pensioenen, die hun hoogste percentage sinds 2015 bereikten.

Goede communicatie vermindert ongewenst verloop

Ziet u gewaardeerde werknemers graag op de loop gaan? Nee toch? Een recente Duitse studie kan u ideetjes bijbrengen. Zoals het belangrijkste: de HR-rol van midden-managers heeft een substantiële invloed op retentie. Maar dat betekent nog niet dat de winkel altijd beter zal draaien. Toch brengt aandacht voor de medewerkers op. En het is zo simpel.

Meer dan een op vijf autistische personen geraakt niet aan werk

Liefst 22 procent van personen met autisme, maar wel geschikt voor werk, geraakt niet aan werk door de standaard selectieprocedures en onvoldoende inzicht van en ondersteuning door werkgevers. Dat is de conclusie van de Britse National Autistic Society (NAS), die zich daarvoor baseert op nieuwe gegevens van het Office for National Statistics (ONS).

Algoritme voorspelt leiderschap op basis van persoonlijkheid

Slimme toepassingen van black-box algoritmen kunnen helpen ontrafelen of iemand geboren wordt als leider. Dit laten gedragseconomen Brian Doornenbal (Vrije Universiteit Amsterdam), Brian Spisak (Harvard University) en Paul van der Laken zien in een studie die gepubliceerd is in The Leadership Quarterly (LQ). De gedragseconomen gebruikten een black-box algoritme om te onderzoeken welke samenstelling van persoonlijkheidskenmerken voorspellend zijn voor leiderschap. Het algoritme identificeerde mensen vaker als leider wanneer ze heel gesloten of juist heel open zijn en wanneer ze plezier hebben in diep nadenken. Voor de studie werden Nederlandse data gebruikt.

Beweging is effectief voor verlagen van risico op burn-out

In het kader van haar doctoraat maakte Yanni Verhavert voor de VUB een systematische literatuurstudie over de relatie tussen fysieke activiteit en burn-out. Uit dit onderzoek blijkt dat elke vorm van beweging de kans op een burn-out vermindert. Enkele studies tonen aan dat er ook een link is tussen burn-out en voeding en zitgedrag.

Vooral dertigers blijven ondanks corona kiezen voor job in de zorg

Het voorbije jaar begonnen er 11,4 procent minder mensen aan een baan in de zorgsector. In de andere beroepssectoren tekenden 20,8 procent minder mensen een nieuw arbeidscontract van onbepaalde duur. Vooral dertigers vinden de jongste jaren meer en meer de weg naar zorgberoepen. Ook de coronacrisis riep die trend geen halt toe. De cijfers suggereren dat de maatregelen van de overheid om de (knelpunt)beroepen in de zorg aantrekkelijker te maken vruchten afwerpen.

Enquête: Verplicht thuiswerk

Wordt de verplichting nageleefd? Met deze mini-enquête wil de redactie van HR Square nagaan of telewerk nog steeds de norm is in organisaties. De enquête bestaat uit slechts enkele vragen en is volledig anoniem. Doe mee!

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen