Gwendolien Desrumaux
Nieuws
Gwendolien Desrumaux is voortaan HR-manager bij Buurtslagers/Bon’Ap

Gwendolien Desrumaux, al enkele jaren werkzaam bij Meat&More, is sinds september HR-manager bij Buurtslagers/Bon’Ap.

Nieuws
‘Bezint eer ge discrimineert’: kunnen vermeende racistische verzuchtingen na een ontslag om dringende reden leiden tot een schadevergoeding wegens discriminatie?

Het arbeidshof van Antwerpen boog zich op 4 oktober 2022 over het hoger beroep tegen een vonnis van de arbeidsrechtbank van Antwerpen van 19 november 2020. Een werkgever werd namelijk in eerste aanleg veroordeeld tot betaling van een opzeggingsvergoeding en een schadevergoeding wegens discriminatie na vermeende racistische uitspraken over een werknemer na een ontslag om dringende reden.

leeftijd werknemers
Nieuws
Belgische werknemer was nog nooit zo jong

De gemiddelde leeftijd van de Belgische werknemer met een vast contract in de privésector is vandaag 38,9 jaar. Vijf jaar geleden bedroeg dat nog 43,4 jaar.

Nieuws
Geef dit eindejaar bioscoopvouchers cadeau, en maak kans op één jaar gratis filmplezier

Je hebt het misschien al geprobeerd? Het is niet makkelijk om zelf een filmpje op te nemen. In plaats van zelf een film te maken, geef je er beter één cadeau.

collega's vrienden
Nieuws
Bijna de helft van de werknemers noemt collega’s vrienden

44 procent van de Belgische werknemers noemt collega’s echte vrienden. Ze voelen zich emotioneel ondersteund en bij werkgerelateerde problemen kunnen ze op elkaar rekenen. Jongeren smeden makkelijker vriendschapsbanden op de werkvloer dan hun oudere collega’s.

Nieuws
Aangepast onkostenbeleid kan financieel welzijn medewerkers verhogen

Zowel bedrijven als medewerkers maken zich zorgen om de stijgende levenskosten. Hoewel 42 procent van de werkgevers aanmoedigt om thuis te werken en zo te besparen op de energiekosten op kantoor, zegt net de helft van de Belgische werknemers méér op kantoor te zullen werken indien de werkgever het onkostenbeleid niet aanpast aan de stijgende inflatie.

Nieuws
Een vordering tot betaling van een opzeggingsvergoeding instellen: binnen één of vijf jaar ?

Overeenkomstig artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 verjaren de vorderingen voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst één jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst. Op grond van artikel 2262bis §1 tweede lid van het Burgerlijk Wetboek jo. Artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering verjaren alle burgerlijke vorderingen voortvloeiend uit een misdrijf slechts na vijf jaar. De vijfjarige termijn is dus enkel van toepassing indien er sprake is van een misdrijf.

Verlof vakantie
Nieuws
Belg heeft al meer verlof opgenomen dan in dezelfde periode vorig jaar

De eindejaarsperiode is traditioneel een populaire periode om vakantie te nemen, al heeft de Belg dit jaar wel al meer verlof opgenomen dan dezelfde periode vorig jaar.

Belgische bedrijven en ondernemers scoren ondermaats op vlak van diversiteit
Nieuws
Belgische bedrijven en ondernemers scoren ondermaats op vlak van diversiteit

Belgische bedrijven en ondernemers scoren ondermaats wanneer wordt gepeild naar diversiteit op de werkvloer, welke programma’s er vandaag worden gebruikt om diversiteit en inclusie te promoten en welk effect deze hebben.

Voltijdse vierdagenweek
Nieuws
Kwart werkgevers zegt voltijdse vierdagenweek niet te kunnen toepassen

Werkgevers zijn niet onverdeeld positief over de voltijdse vierdagenwerkweek die weldra in voege treedt. Een kwart geeft aan dat het niet algemeen toepasbaar is in de onderneming.

Lees ook

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.