OR en CPBW: weinig of geen inspraak, wel bescherming

De sociale verkiezingen voor de ondernemingsraden (OR) en Comités Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) zijn nu volop aan de gang. Bij de start ervan publiceerden drie onderzoekers van HIVA (KU Leuven) een rapport over werknemersinspraak in organisaties via de OR en het CPBW. Een korte samenvatting van de belangrijkste resultaten.

‘Baanbrekende Werkgevers’: 113 organisaties ondertekenden charter

Begin september lanceerden De Lijn, Antwerp Management School en Jobat een oproep aan organisaties om het charter Baanbrekende Werkgever te ondertekenen. Samen willen de initiatiefnemers de uitdagingen rond werkmobiliteit en hybride werken in Vlaanderen onder de aandacht brengen en aanpakken.

Vrouwen hebben kleinere hersenen. Helaas voor HR?

De Nederlandse psychiater en neurowetenschapper – een vrouw met een relatief klein hoofd – Iris Sommer (UMC Groningen) publiceerde zopas een boek met de titel ‘Het vrouwenbrein’. Daarin staat te lezen dat het gemiddelde vrouwenbrein een flink stuk kleiner is dan dat van mannen (200 gram) en dat haar hersenschors liefst 17 procent minder zenuwcellen telt. Zullen we maar stoppen met alle acties voor vrouwen op managementniveau? Of zijn zij toch minstens even slim en goed als mannen?

Beter HR kan laaggeschoolde winkelbedienden (en hun werkgevers) helpen

Automatisering en digitalisering heeft een belangrijke impact op zowel het aantal als het profiel van winkelbedienden. Dat blijkt uit een onderzoek dat Buurtsuper.be, de UNIZO-sectororganisatie van zelfstandige voedingsdetailhandel, liet uitvoeren door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Maar liefst een op vier respondenten geeft aan in de toekomst minder van deze werknemers aan te werven. Dat betekent dat er minder tewerkstelling in de sector wordt verwacht. Maar is er ook iets positiefs? Ja, als er meer goed HR komt.

Samenwerkingsakkoord VDAB en Stad Gent

Voor de derde legislatuur op rij sluiten VDAB Oost-Vlaanderen en Stad Gent een samenwerkingsakkoord. In de overeenkomst staan zowel de grote actielijnen als concrete projecten beschreven, op maat van de noden en de kansen van de Gentse arbeidsmarkt.

Tot 11 procent meer loopbaanonderbrekingen in maanden met corona ouderschapsverlof

De voorbije maanden zorgde het ‘corona ouderschapsverlof’ voor meer loopbaanonderbrekingen bij de Belgische werknemers uit de private sector. Tegelijk daalde het belang van het gewone ouderschapsverlof. Het zijn vooral de moeders die hun loopbaan voor de kinderen onderbreken. Maar het populairste zijn loopbaanonderbrekingen bij oudere werknemers: de leeftijdscategorie ouder dan 50 jaar vertegenwoordigt 60 procent van alle loopbaanonderbrekingen.

Bedrijfswagen: niet kapot te krijgen door corona en telewerk

De bedrijfswagen zal ook na corona een belangrijke extralegale manier van belonen blijven in heel wat bedrijven. Meer dan de helft van de werkgevers blijft de bedrijfswagen als een toegevoegde waarde in het loonpakket zien. Dat blijkt uit het loononderzoek van HR-dienstengroep Acerta, KU Leuven en HR Square. Loon op basis van anciënniteit wordt wel door meer en meer bedrijven in vraag gesteld. Twee derde wil loonstijgingen op basis van anciënniteit herbekijken. Meer werkgevers zijn bereid om hun werknemers te belonen op basis van prestaties in plaats van gewerkte uren.

Tijdelijke werkloosheid: nog geen einde

De tijdelijke werkloosheid voor corona wordt verlengd tot (minstens) 31 maart 2021 voor alle ondernemingen. Dat besliste de federale regering. De betrokken werknemers ontvangen 70 procent van hun bruto-inkomen, met een maximum van 2.755 euro plus een extra van ongeveer 5 euro per dag van de RVA. Massale afdankingen worden daardoor misschien uitgesteld of hopelijk vermeden.

Thuiswerk: eerst toch even goed nadenken…

Onderzoekers van de Universiteit van Maastricht en de Erasmus Universiteit Rotterdam vonden sterke aanwijzingen dat online op zijn eentje werken niet voor alle jobs de beste oplossing is. Vooral voor werkzaamheden die diep denkwerk vereisen, zouden resultaten significant achteruitgaan. Neem dus niet te gemakkelijk aan dat thuiswerk altijd beter de norm wordt: denk goed na voor de zet waagt.

Thuiswerkvergoeding: voor de happy few? Opgelet…

Tussen maart en september van dit jaar betaalde slechts 1,6 procent van de Belgische werkgevers één of meer keren een thuiswerkvergoeding. Gemiddeld bedroeg de thuiswerkvergoeding 76 euro per maand per werknemer. De vergoeding compenseert bureaukosten en kosten voor kantoorbenodigdheden, materiaal en nutsvoorzieningen in de privéwoning van de thuiswerker. Tien procent registreert thuiswerkdagen, maar betaalt daarom nog geen thuiswerkvergoeding.

Forse stijging oproepen voor opvang na schokkende gebeurtenissen in bedrijven

De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk rapporteerde een forse stijging van het aantal oproepen voor opvang na schokkende gebeurtenissen op het werk (+ 70 procent in de periode 2017-2019). Dit betekent niet dat er zich meer schokkende gebeurtenissen voordoen, maar duidt op een positieve trend: werkgevers hebben steeds meer aandacht voor het mentaal welzijn van hun medewerkers. Samen rouwen met collega’s wanneer een werknemer overlijdt, is daarvan een voorbeeld.

Bijna driekwart meer progressieve werkhervattingen in vijf jaar tijd

In 2020 zijn er tot nog toe nauwelijks minder dossiers opgestart dan andere jaren waarbij langdurig zieke werknemers opnieuw geleidelijk het werk hervatten. Dat is op zich erg opvallend, stelt HR-dienstenbedrijf Acerta, dat door de coronacrisis een stevige terugval verwacht had. En er is nog meer goed nieuws: in vijf jaar tijd zijn maar liefst driekwart meer progressieve werkhervattingen opgestart.

Integriteit van kandidaten meten: het is een spel

Op 26 oktober verdedigde Ard Barends zijn proefschrift ‘Assessing Honesty-Humility: Theoretical and Practical Considerations of Traditional and Game-Based Assessments’ aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij ontwierp een spel om de integriteit van kandidaten te meten. Barends werkte voor doctoraatspel samen met het assessmentbureau LTP. Zeer boeiend.

Zeer groot draagvlak bij werknemers voor vakbond als medebestuurder

Maar liefst 69 procent van alle werknemers is van mening dat de vakbond een zetel verdient in de raad van bestuur van de onderneming waar men werkt. Dat is verrassend veel omdat noch werkgevers, noch vakbonden hiervan voorstander zijn. Dit is de belangrijkste vaststelling uit de vierjaarlijkse studie van Randstad naar de participatiemogelijkheden van werknemers op de werkvloer naar aanleiding van de sociale verkiezingen.

Twee op drie bereid tijdelijk elders te werken door coronacrisis

Twee op drie Belgen zeggen dat ze tijdelijk elders aan de slag zouden willen als dat nodig zou zijn. Bijvoorbeeld om bij te springen in de zorgsector, die handen tekortkom of in bedrijven die ondanks of juist door corona heel wat extra werk hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-dienstenbedrijf Acerta bij 2000 werkende Belgen. Vooral personeel uit de horeca, de communicatie- en eventsector en het toerisme is voor een tijdelijke uitwisseling te vinden. Er zijn wel twee belangrijke voorwaarden: het perspectief om terug te kunnen keren naar zijn oorspronkelijke werkgever en het behoud van loon en arbeidsvoorwaarden.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen