< Terug naar overzicht

25.000 nieuwe personeelsleden in welzijnssector tegen 2025

De werkgelegenheid in de Vlaamse welzijnssector is de voorbije vijf jaar gestegen met 9,2%. Ook de vervangingsvraag steeg. Door de uitstroom moet de komende tien jaar een vierde van het personeel vervangen worden. Alles samen betekent dit dat er 25.000 nieuwe medewerkers nodig zijn tegen 2025.

Dat blijkt uit de jaarlijkse publicatie van het Vlaams Welzijnsverbond over het personeel in de Vlaamse welzijnssector. Het verzamelde daarvoor personeelsgegevens bij 187 werkgevers uit de sector die samen 20.500 werknemers tewerkstellen.

Daaruit blijkt dat de werkgelegenheid in de welzijnssector sinds 2009 is toegenomen met 9,2%. Dat is beduidend beter dan de totale Vlaamse arbeidsmarkt, waar de werkgelegenheid sinds 2009 slechts met 1% steeg en de voorbije twee jaar zelfs daalde.

Een groeiend aantal werknemers in de sector zijn 50-plussers. Hun aandeel in het personeelsbestand steeg van 24,14% in 2009 naar 28,79% in 2013. De komende tien jaar zal één op de vier medewerkers in de welzijnssector uitstromen en vervangen moeten worden. In totaal gaat het om 14.000 arbeidsplaatsen. Aangevuld met de nieuwe jobs die gecreëerd worden, moet de sector op zoek naar 20.000 tot 25.000 nieuwe krachten tegen 2025.

Bijna zes op de tien welzijnswerkers hebben een hogere opleiding achter de rug. Hun aantal stijgt jaarlijks. Met 49% bachelors en 8,4% masters scoort de sector zeer hoog, vergeleken met andere sectoren.

Deeltijds

Het arbeidsverzuim is met 12,5% in 2013 hoog. Het ziekteverzuim neemt het leeuwendeel voor zijn rekening (7,78%). Dit verzuim stijgt met de leeftijd: van 4,65% in de leeftijdsgroep beneden de 35 jaar tot 13,49% bij de 55-plussers.

Meer dan de helft (54%) van de werknemers in de welzijnssector werkt deeltijds. Bij de mannen is dat ongeveer één op de vier, bij de vrouwen zes op de tien. Van de 35- tot 49-jarigen werkt 60% deeltijds. In de kinderopvang, waar 98% van de medewerkers vrouw is, werkt 66% van de werknemers deeltijds.

Vorig jaar onderbrak 15,6% van het personeel in de welzijnssector zijn loopbaan via tijdskrediet. Dit wordt vooral opgenomen door 50-plussers. De landingsbaan die deze leeftijdsgroep toelaat om halftijds te werken, is erg in trek. Al daalt het aantal werknemers in tijdskrediet sinds 2012 als gevolg van de strengere voorwaarden die de overheid sindsdien oplegt.

Bron: Vlaamse Welzijnsverbond

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen