< Terug naar overzicht

3000 nieuwe zorgbanen in non-profit

De financiële middelen komende uit de verhoging van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing in de private non-profitsector, zullen gebruikt worden voor de creatie van nieuwe jobs. Minister Joëlle Milquet gelooft in meer dan 3000 banen over twee jaar.

De ministerraad heeft het voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet goedgekeurd, dat de verhoging van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing (voorzien in het Interprofessioneel akkoord) voor jobcreatie in de private non-profitsector wil gebruiken via een bijkomende financiering van de Sociale Maribel.

Directe financiering


De som, gelijk aan de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voorzien voor 2009 en 2010, zal onmiddellijk aan de private non-profitsector toegewezen worden voor de directe financiering van de tien Sociale Maribelfondsen die dit geld moeten aanwenden voor de creatie van jobs in privéziekenhuizen, in de gezins- en bejaardenhulp, in de opvoedings- en huisvestingsdiensten, in de socio-culturele sector etc.
Dankzij de maatregel, worden de dotaties van de Sociale Maribelfondsen verhoogd met 28 miljoen euro in 2009 en met 72 miljoen euro in 2010. Met deze nieuwe dotaties kunnen heel wat nieuwe jobs gecreëerd worden in de private non-profitsector.

Volgens schattingen gaat het om ongeveer:

 • 860 voltijds-equivalente betrekkingen in 2009, wat neerkomt op ongeveer 1363 werknemers, berekend in natuurlijke personen, rekening houdend met de vastgestelde deeltijdse arbeid in de sector.


 • 2174 voltijds-equivalente betrekkingen in 2010, wat neerkomt op ongeveer 3453 werknemers, berekend in natuurlijke personen, rekening houdend met de vastgestelde deeltijdse arbeid in de sector.


 • In bepaalde Sociale Maribelfondsen zullen deze nieuwe dotaties er eveneens voor zorgen dat men het hoofd kan bieden aan de problemen van onderfinanciering van de bestaande Sociale Maribeljobs.

  Meer steun


  Voor Joëlle Milquet moet de Sociale Maribel steun blijven krijgen van de regering. Deze steun mag zelfs worden versterkt, en wel om de drie volgende redenen:

 • 1. Dit is de enige vermindering van werkgeversbijdragen die volledig wordt gebruikt voor jobcreatie. Vandaag hebben 32.103 mensen een job in de nonprofitsector dankzij de Sociale Maribel. In de privésector bestaan er eveneens verminderingen van de werkgeversbijdragen, maar deze worden, in tegenstelling tot de Sociale Maribel, niet volledig en integraal voor de creatie van bijkomende jobs gebruikt. De stijging van de werkgelegenheid in de non-profitsector is dus veel groter dan in de andere sectoren.


 • 2. De Sociale Maribel wordt met reden in bepaalde sectoren toegepast, met name in sectoren die erg arbeidsintensief zijn en een expliciet menselijke dimensie vertonen. De Sociale Maribel ondersteunt sectoren waarin de menselijke factor bijzonder belangrijk is. Waarschijnlijk zelfs meer dan in andere sectoren, is de toegevoegde waarde van deze werkgelegenheid ontegensprekelijk. Daarom moet deze worden gesteund en versterkt.


 • 3. De Sociale Maribel maakt het ten slotte ook mogelijk twee belangrijke objectieven in het merendeel van de betrokken sectoren te dienen, namelijk het verlichten van de werkdruk en de verbetering van de dienstverlening.


 • Reactie ACLVB


  De liberale vakbond ACLVB ontvangt het relanceplan van Milquet met open armen. Volgens de vakbond creëert dit plan reële nieuwe jobs in de diverse non-profit sectoren, helpt het tegelijk de enorme werkdruk van de non-profit werknemers te verminderen, creëert het ruimte om de reeds bestaande Maribel-werknemers te subsidiëren aan hun werkelijke kost en verbetert het de dienstverlening.
  Maar ACLVB vraagt uitdrukkelijk dat deze financiële input in de sector ook na 2010 wordt verder gezet. Daarnaast benadrukt de vakbond dat dit plan mogelijk is door voor de non-profitsectoren de bijkomende IPA-korting op de bedrijfvoorheffing om te zetten in een dotatie voor de Sociale Maribelfondsen. “De financiële marges die deze IPA-korting voor de non-profit sector betekenen, zouden ook kunnen gebruikt worden voor de verbetering van de loonvoorwaarden van het personeel”, klinkt het.
  De ACLVB is dan ook vragende partij om de reeds toegekende korting van 2007-2008 van 0,25 procent om te zetten in een bijkomende financiering van de tweede pensioenpijler voor de federale gezondheidsdiensten, zoals dit reeds werd gerealiseerd voor de Vlaamse non-profitsectoren.

  Bron: Persbericht minister van Werk, ACLVB

  Lees meer over

  Geef als eerste een reactie

  Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
  < Terug naar overzicht

  U zoekt, u vindt !

  HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

  Word nu lid !
  Geniet van de voordelen