< Terug naar overzicht

34 alarmsignalen voor de Belgische gezondheidszorg

78 procent van de Belgen vindt dat hij in goede gezondheid verkeert. Ook zijn Belgen over het algemeen tevreden met hun gezondheidszorg. Hoewel de zorgkwaliteit van ons land zich op het Europees gemiddelde bevindt, zijn er toch een aantal alarmsignalen.

Dat blijkt uit de driejaarlijkse check-up van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), het Riziv en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. Het huidige rapport geeft een overzicht van de sterke en zwakke punten van het systeem over de periode 2008-2013 op basis van 106 indicatoren over zes domeinen: gezondheidspromotie, preventieve, curatieve, langetermijn- en palliatieve zorg, en geestelijke gezondheidszorg. Elk domein werd op zijn beurt geëvalueerd aan de hand van vijf criteria: kwaliteit, toegankelijkheid, efficiëntie (de verhouding tussen doeltreffendheid en kosten), duurzaamheid en billijkheid.

Een groot deel (78 procent) van de Belgen vindt dat hij in goede gezondheid verkeert. Dit resultaat ligt hoger dan het Europese gemiddelde, en de Belgen zijn tevreden over hun gezondheidszorg. Ons ziekteverzekeringssysteem is weliswaar toegankelijk, maar uit verdere analyse blijkt dat patiënten een groot gedeelte zelf betalen: 18 procent van de totale ziektekosten, wat hoog is tegenover andere Europese landen.

Gemiddelde kwaliteit

De resultaten voor de zorgkwaliteit liggen op het Europese gemiddelde. Toch zijn er een aantal minpunten zoals een te hoog gebruik van antibiotica.

In de woonzorgcentra zijn de resultaten gematigd. Doorligwonden komen weliswaar relatief weinig voor, maar de bewoners krijgen moeilijk toegang tot een arts-specialist. Een hoog aantal ouderen slikt dagelijks meer dan 5 geneesmiddelen.

Inzake toegankelijkheid en de zorgkwaliteit rond het levenseinde, doet men meer een beroep op palliatieve zorgen en komt therapeutische hardnekkigheid nog relatief weinig voor. Toch overlijden de meeste Belgen nog in het ziekenhuis, terwijl de meerderheid dat niet wenst.

Kostprijs

Op budgettair gebied verbetert de efficiëntie van het systeem. Dat blijkt uit een hoger gebruik van goedkopere en generische geneesmiddelen, een lager aantal klassieke ziekenhuisopnames ten voordele van dagoperaties en kortere verblijven na een normale bevalling. Toch gebeuren bepaalde soorten onderzoek nog te veel, wordt bepaald materiaal nog te vaak gebruikt en zijn er nog te grote verschillen tussen ziekenhuizen voor bepaalde interventies.

De totale kostprijs van de gezondheidszorg vertegenwoordigt 10,2 procent van het bruto binnenlands product, iets hoger dan het Europese gemiddelde. In 2012 en 2013 bleven de uitgaven ongewijzigd tegenover 2011.

Aantal beschikbare huisartsen en verpleegkundigen

De indicatoren over de huidige beschikbaarheid van huisartsen en verpleegkundigen doen vragen rijzen. Zal het systeem kunnen voldoen aan de toekomstige zorgbehoeften van de vergrijzende bevolking? Het aandeel van nieuw gediplomeerde huisartsen tegenover het totale aantal medische specialiteiten bereikt niet de quota van de Planningscommissie, ook al is de situatie de laatste jaren verbeterd.

Hoewel het aantal gediplomeerde verpleegkundigen de laatste jaren is gestegen, zijn er minder verpleegkundigen per patiënt dan in het buitenland en worden er nog steeds vele vacatures voor verpleegkundigen niet ingevuld.

Andere pijnpunten zijn preventie en gezondheidspromotie. De doelstellingen worden niet bereikt. Ook een aantal indicatoren van de geestelijke gezondheidszorg en de psychiatrische zorg zijn onrustwekkend.

 

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen