< Terug naar overzicht

Aanbevelingen deugdelijk bestuur social profit op komst

Op een eerste forum over goed bestuur in de social profit, georganiseerd door Verso, bleek dat het wellicht niet mogelijk is om tot één algemeen geldende code-Lippens te komen. Toch zijn er interessante initiatieven om binnenkort de werking van de eigen bestuursorganen kritisch tegen het licht te kunnen houden.

De Koning Boudewijnstichting legt samen met vertegenwoordigers uit de sector de laatste hand aan een discussietekst. De aanbevelingen daarin moeten een hulpmiddel zijn voor het doorlichten van de taakverdeling binnen de organisatie en de beslissingsprocessen.
Binnen het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is recentelijk een onderzoek afgelopen naar deugdelijk bestuur in de non-profit welzijns- en gezondheidssector. Onderzoekers Maarten Janssens en Johan Put waren vooral bekommerd over de introductie van enkele 'checks & balances' die de machtsevenwichten tussen de verschillende organen en stakeholders kunnen bewaren. Uit de diepte-interviews besluiten ze bovendien dat er binnen de welzijns- en gezondheidssector over bepaalde principes een groot draagvlak bestaat. Bijna iedereen is voorstander van het toetsen van kandidaat-bestuurders aan een duidelijk profiel. Als de nieuwe bestuurder geen meerwaarde biedt ten opzichte van de reeds aanwezige deskundigheid, komt hij of zij er niet in.
Ook zogenaamde 'bestuurders voor het leven' vinden de meeste respondenten niet wenselijk voor de slagkracht van de organisatie. Voor het structureel betrekken van de verschillende stakeholders was er ook veel animo, maar dan niet binnen de raad van bestuur. Dat zou immers de slagkracht van dit orgaan enorm uithollen.
Het strategisch basisonderzoek van IWT-Vlaanderen naar efficiënt bestuur van private organisaties wil een meetinstrument ontwikkelen om klaarheid te verschaffen over goed bestuur. In de eerste plaats is er nood aan een eenduidig vocabularium als we het over 'governance' hebben.
Het is eveneens moeilijk om in de non-profit de output te definiëren, aangezien we niet veel leren over de vruchten van een organisatie door het bestuderen van de financiële bottom line.

Meer info op www.verso-net.be over de resultaten van de onderzoeksprojecten, de relevante tools en het opleidingsaanbod in Vlaanderen dat zich richt op de doelgroep van bestuurders in de social profit.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen