< Terug naar overzicht

Aantal studenten verpleegkunde is verdubbeld op tien jaar tijd

Steeds meer jongeren kiezen voor een toekomst in de zorgsector. Vlaanderen telde nooit meer studenten verpleegkunde dan vandaag. Omdat de vraag naar zorg zal blijven stijgen, moet de instroom de volgende jaren minstens even hoog zijn. Dat staat te lezen in het ‘Actieplan 3.0. Werk maken van werk in de zorg- en welzijnswerk’.

Met het actieplan willen Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen en Vlaams zorgambassadeur Lon Holtzer verder gaan op de ingeslagen weg, maar tegelijk het hoofd bieden aan nieuwe tendensen en uitdagingen, zoals ruimte voor technologische vernieuwing en de actualisering van de opleiding verpleegkunde.

De vergrijzing doet de vraag naar zorg stijgen. Tegelijk staan in de zorgsector veel mensen op de drempel van hun pensioen. Die combinatie maakt dat er de komende jaren een grote nood is aan extra zorgpersoneel.

Om in te spelen op die uitdaging, lanceerde de Vlaamse regering in 2010 het eerste actieplan ‘Werk maken van werk in de zorgsector’. Dat plan moest mensen aanzetten om te kiezen voor een opleiding of job in de zorgsector. Het plan werd eerder al eens geactualiseerd en krijgt nu een 3.0-versie.

Concrete doelstellingen
Uit cijfers van Vlaams zorgambassadeur Lon Holtzer blijkt alvast dat de eerdere actieplannen hun vruchten lijken af te werpen. Zo is het aantal studenten dat kiest voor een opleiding in de zorgsector sinds 2010 fors gestegen. Vooral in de richtingen personenzorg (1783 studenten) en verpleegkunde (3264 studenten) is de toename groot. Sinds 2004 kende het aantal studenten verpleegkunde zelfs een stijging van 84%.

Tegelijk blijkt uit cijfers van de VDAB dat het aantal openstaande vacatures in de sector daalt. Een andere opvallende vaststelling: de instroom in de thuis- en bejaardenzorg is nu al enkele jaren groter dan in de kinderzorg. Dat heeft wellicht te maken met een grotere aandacht voor de ouderenzorg en de groeiende werkgelegenheid in die sector.

Door de toenemende uitstroom in de sector en de vergrijzing zullen ook in de nabije toekomst de tekorten opnieuw toenemen. Het nieuwe actieplan 3.0 wil daarom "verder gaan op de ingeslagen weg." Het plan bevat een aantal concreet becijferde doelstellingen, zoals plus 5% studenten personenzorg in oktober 2015 of in 2015 minstens 3000 mensen met VDAB-contracten voor verzorgenden en zorgkundigen, en mikt ook op een toename van het aantal hoger opgeleiden in de sector.

Nieuwe beroepen
De nood aan goed geschoold personeel klinkt luider en luider. Dat hoeft volgens het plan niet te betekenen dat voortaan enkel hooggeschoolden in aanmerking komen voor een job in de sector, "maar wel dat de functies moeten worden ingevuld door mensen met voldoende competenties."

Tegelijk moet het actieplan inspelen op een reeks nieuwe tendensen, gaande van de vermaatschappelijking van de zorg tot het groeiende belang van technologie. Het is ook de bedoeling de zorgberoepen beter te gaan organiseren. Zo moet de opleiding verpleegkunde bijvoorbeeld een opfrisbeurt krijgen. Momenteel voldoet die opleiding niet aan de Europese vereiste om 2300 uur stage aan te bieden. Een verlenging van de studieduur is niet uitgesloten. Tot slot wil Vlaanderen werk maken van de implementatie van nieuwe beroepen zoals mondzorghygiënist en zorgtechnoloog.

Het volledige actieplan is te lezen op www.ikgaervoor.be/pro

Bron: De redactie/De Standaard

 

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen