< Terug naar overzicht

Allochtone rolmodellen moeten studenten lokken

Om meer studenten warm te maken voor een opleiding in de social profit in het algemeen en in de verpleegkunde in het bijzonder, zet Stad Gent twintig ervaren professionals van allochtone origine in om als rolmodel op te treden.

De instroom van allochtone werkzoekenden naar social-profitopleidingen is bijzonder laag: slechts één procent van de studenten polyvalent verzorgende is van allochtone afkomst en de opleidingen voor opvoeder tellen minder dan drie procent allochtonen. Een van de drempels is onvoldoende kennis over de vele uitdagende beroepen in de social profit. Daarom start een project ondersteund door Stad Gent, VIVO en de Provincie Oost-Vlaanderen in een open partnerschap van sociale partners, grote werkgevers, gemeentebesturen en opleidingsactoren.

Het is de bedoeling dat succesvolle zorgverleners als allochtone rolmodellen naar scholen en verenigingen gaan om allochtone studenten warm te maken voor een studierichting in de sociale sector. Naast het stimuleren van de studenten zelf, moeten de rolmodellen ook proberen om de twijfels weg te werken bij de ouders van deze potentiële werkkrachten. Deze ouders leven immers vaak met het vooroordeel dat een job als verpleegkundige niet verenigbaar zou zijn met de tradities en de cultuur van de allochtone gemeenschap. De goede voorbeelden uit de praktijk moeten het tegendeel bewijzen.

Een van de ambassadeurs is Massoud, gevlucht uit Iran in 1986. Na studies kinesitherapie en grafiek te hebben aangevat, vond hij een job in een drukkerij. Door een dalende vraag naar arbeidskrachten moest hij daar weg en via een cursus bij de VDAB kon hij aan de slag als logistiek assistent op de dienst neurologie van een groot ziekenhuis. Massoud haalt veel voldoening uit de contacten met de patiënten en wordt ook regelmatig gevraagd om te vertalen tijdens besprekingen tussen artsen en patiënten die Perzisch spreken. Hij moedigt alle allochtonen, nieuwkomers en geboren en getogen Belgen, aan om de kansen in de social profit te grijpen ongeacht de obstakels die men soms op dit pad vindt.

Een bijkomende motivatie voor het Gentse stadsbestuur is dat een nieuwe generatie zorgverstrekkers nodig is, die vertrouwd zijn met de gewoontes en gebruiken van de allochtone zorgvragers. Voorlopig werd het project enkel opgestart met getuigenissen in en rond Gent.

Info: www.gsiw.be/latenttalent
Bron: Verso, NVKVV.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen