< Terug naar overzicht

Allochtone stagiairs vaak geweigerd

Jonge allochtone meisjes hebben het vaak moeilijk om de voor hun studies noodzakelijke stageplaats te vinden, omdat instellingen hen niet aanvaarden. Vooral meisjes met een hoofddoek krijgen te maken met die bijzondere vorm van discriminatie volgens het Centrum voor Gelijkheid van Kansen.

Het Centrum gewaagt van een 'ernstig probleem voor de gelijkheid in het onderwijs en op de arbeidsmarkt'. Directeur Jozef De Witte bepleit zelfs een aanpassing van het stagesysteem, waarbij de scholen voortaan zelf de stageplaatsen zouden verdelen onder de instellingen waarmee ze een akkoord hebben.

Het probleem wordt geïllustreerd met het verhaal van Leyla. Terwijl haar studiegenoten aan hun stageperiode begonnen zijn, zit zij werkloos thuis. Ze doorloopt de tweede module van de opleiding verpleegkunde, maar wordt geblokkeerd omdat ze geen stageplek vindt in een ziekenhuis. "Ik heb 24 sollicitatiebrieven gestuurd.

Voorlopig kwam er al een terug: geen stageplek", getuigt Leyla. "Ze schreven er zelfs letterlijk bij dat werken met een hoofddoek niet kan in een ziekenhuis. Aan de telefoon bevestigden ze me dat dit 'nu eenmaal niet hygiënisch is'." Ook voor het vinden van haar eerste stageplek ondervond Leyla grote problemen. Telkens weer werd verwezen naar de hoofddoek. Als Leyla geen stageplek vindt, kan ze onmogelijk haar diploma verpleegkunde behalen.

Getuigenissen zoals die van Leyla zijn geen uitzondering, bevestigt het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. "We nemen dit fenomeen zeer ernstig", zegt directeur Jozef De Witte. "Het weigeren van stageplaatsen is een vorm van uitsluiting die op discriminatie kan wijzen. Ik wil niet veralgemenen, maar er is toch een duidelijke trend merkbaar. Vooral meisjes met een hoofddoek worden vaak de deur gewezen, en daarbij wordt niet eens een geheim gemaakt van de reden."

Cijfers over het fenomeen zijn niet beschikbaar, maar De Witte heeft het over meerdere meldingen: "We houden rekening met stevige onderrapportering van het probleem. Deze doelgroep van jonge allochtonen heeft niet altijd de kans om de discriminatie ook te melden. Als ze geweigerd worden, moeten ze vooral dringend een alternatieve plek vinden."

Bron: De Morgen

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen