< Terug naar overzicht

Belangrijke stap naar zorgvernieuwing ouderensector

Het Woonzorgdecreet werd door het Vlaamse parlement goedgekeurd. Het vervangt zowel het Thuiszorgdecreet van 1998, als het Ouderendecreet van 1985. Minister Vanackere zette het in de steigers, minister Heeren finaliseerde dit nieuwe kader.

Het Woonzorgdecreet is een integraal decreet voor thuiszorg en residentiële ouderenzorg, dat inspeelt op het ondersteunen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid van oudere personen. Tegelijk voorziet het in maximale zorg voor wie dat nodig heeft. De basisbegrippen van het decreet zijn zorg op maat en zorgcontinuïteit gedurende het hele zorgtraject.
Veel zorgbehoevenden kunnen thuisblijven omdat mantelzorgers en vrijwilligers de zorg op zich nemen. Dankzij het decreet kan voor deze informele zorgvormen, zoals de oppas door vrijwilligers, een nieuw kader uitgetekend worden. Ook het professionele zorgaanbod aan huis wordt versterkt en uitgebreid. Gezinszorg en aanvullende poetszorg (schoonmaken, karweitjes opknappen, oppashulp) worden samengebracht om een efficiëntere werking te realiseren.
Soms is het beter dat men gedurende een korte periode buitenshuis zorg krijgt. Dat kan via tijdelijke opvang, waardoor ook de mantelzorgers niet overbelast raken. Er komen meer dagverzorgingscentra en centra voor kortverblijf. Nachtopvang en opvang in gastgezinnen worden in heel Vlaanderen verder uitgebouwd en het herstelverblijf wordt erkend als zorgvorm.
Serviceflats worden assistentiewoningen. Meer nog dan de serviceflats combineren deze assistentiewoningen zorg met aandacht voor sociale cohesie. Assistentiewoningen kunnen onder bepaalde voorwaarden erkend worden als woongelegenheid in een woonzorgcentrum. Het voordeel hiervan is dat de zorgbehoevende dezelfde zorg krijgt als in een woonzorgcentrum zonder dat hij moet verhuizen.
De bestaande rusthuizen evolueren naar woonzorgcentra die een nieuwe dynamiek ontwikkelen en ook buiten hun muren zorg- en dienstverlening bieden. Maar ook de diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg krijgen de kans om zorgtaken in het woonzorgcentrum op te nemen.
Er wordt ten slotte ook bijzondere aandacht besteed aan de financiële toegankelijkheid van de zorg. Daarom zal in de toekomst het systeem waarbij de bijdrage die gebruikers betalen gekoppeld is aan het inkomen en de gezinslast, gelden voor alle thuiszorgvoorzieningen. Het woonzorgdecreet creëert het kader voor verdere uitwerking van een maximumfactuur in de thuiszorg.

Bron: Medinews

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen