< Terug naar overzicht

Beroep Vlaams Belang tegen sociale verkiezingen verworpen

Het Grondwettelijk Hof heeft het beroep verworpen dat het Vlaams Belang had ingediend tegen bepalingen van de wet over de sociale verkiezingen van 2008. Het Hof erkent ook uitdrukkelijk het recht van vakbonden om militanten van extreemrechts uit te sluiten.

Vlaams Belang is ertegen gekant dat de drie zogenaamde ‘partijvakbonden’ een monopolie hebben op het indienen van lijsten in de bedrijven voor de sociale verkiezingen. De partij vindt dit des te meer onaanvaardbaar omdat ABVV, ACV en ACLVB een ‘heksenjacht’ zouden voeren tegen Vlaams Belangers. Achthonderd Belangers zouden (volgens cijfers van de partij zelf) intussen uit de vakbonden gezet zijn, omdat zij kandidaat waren op een lijst van Vlaams Belang. Een aantal van hen sloot zich aan bij de procedure die de partij startte voor het Grondwettelijk Hof.

Argumenten ongegrond


Het Hof stelt dat de argumenten van de verzoekers ongegrond zijn. Zo stelt het onder meer dat het lidmaatschap van een representatieve vakbond geen bij wet opgelegde verplichting is om kandidaat te kunnen zijn bij de sociale verkiezingen. Bijgevolg kan er geen sprake zijn van dwang om zich aan te sluiten bij een representatieve vakbond.
Het Hof acht het perfect legitiem dat de personeelsafvaardiging in ondernemingsraden en comités preventie en bescherming enkel wordt samengesteld uit kandidaten die worden voorgedragen door representatieve organisaties die:
 • interprofessioneel georganiseerd zijn

 • op federaal vlak georganiseerd zijn

 • alle categorieën van het personeel vertegenwoordigen.


 • Sterker, het Grondwettelijk Hof acht dit zelfs wenselijk, omdat dit in zekere mate waarborgt dat afgevaardigden daardoor rekening houden met de belangen van andere werknemers.

  Vrij leden kiezen


  Volgens het Hof hebben de vakbonden ook het recht om vrij hun leden te kiezen. Dat beginsel geldt in ieder geval wanneer de vakorganisatie een privaat en onafhankelijk orgaan is, luidt het nog. Vakbonden kunnen niet worden verplicht om elkeen die wil toetreden, ook toe te laten, noch staat die bepaling in de weg dat zij leden uitsluiten met toepassing van de regels die door de vakorganisatie zijn vastgesteld.
  Voorts stelt het Grondwettelijk Hof dat het recht om als kiezer of als kandidaat deel te nemen aan de sociale verkiezingen, zijn grondslag vindt in de arbeidsverhoudingen tussen werkgever en werknemer en niet in de politieke rechten van artikel 8 van de grondwet.

  Belang schiet in eigen voet


  “Het Vlaams Belang verliest over de hele lijn. Hun zoveelste poging de representatieve werknemersorganisaties onderuit te halen, komt als een boomerang terug”, reageert de christelijke vakbond ACV.
  Marie-Rose Morel, die de ‘vakbondscel’ van het Belang leidt, kondigde aan naar het Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg te trekken.

  Bron: De Standaard, De Morgen, ACV

  Geef als eerste een reactie

  Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
  < Terug naar overzicht

  U zoekt, u vindt !

  HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

  Word nu lid !
  Geniet van de voordelen