< Terug naar overzicht

Betere patiëntendoorstroming op Spoedgevallen door triagesysteem

Wie zich tegenwoordig op de Spoedgevallendienst van het Universitair Ziekenhuis in Gent aanmeldt, komt meteen terecht bij een triageverpleegkundige. Die beoordeelt de ernst van de klachten en symptomen, kan al de eerste zorgen toedienen en bepaalt hoe snel een patiënt onderzocht en behandeld wordt. Dit triagesysteem zorgt voor een betere doorstroming van patiënten.

De voornaamste opdracht van de Spoedgevallendienst is patiënten met levensbedreigende aandoeningen zo snel mogelijk behandelen. Het nieuwe triagesysteem in het UZ Gent geeft elke patiënt in functie van zijn urgentiegraad een kleurcode.

Die code geeft een indicatie van de mogelijke wachttijd en houdt ook rekening met de beschikbaarheid van de spoedartsen en de behandelingsruimtes: rood voor levensbedreigend (geen wachttijd), oranje voor zeer ernstig maar niet onmiddellijk levensbedreigend (max. 15 minuten wachttijd), geel voor ernstig maar niet levensbedreigend (onderzoek binnen het uur) en groen voor minder ernstige klachten (onderzoek binnen de twee uur). Bij code geel en groen is er voorrang voor wie via een (huis)arts komt.

In de periode mei-augustus 2012 behandelde de Spoedgevallendienst bijna 9850 patiënten: 1 procent kreeg de kleurcode rood; 13,5 procent oranje; 38,2 procent geel en 47,3 procent groen. Meer dan een kwart van hen werd in de fasttrackzone behandeld en mocht na gemiddeld 121 minuten weer naar huis.

Het triagesysteem op basis van de klinische beoordeling waarvoor het UZ Gent koos, is een gevalideerde werkwijze die ook elders in België en Europa wordt toegepast (Manchester Triage System of MTS). Het heeft op de Spoedgevallendienst niet alleen voor de patiënten een opmerkelijke impact, ook de werkwijze voor medewerkers en de infrastructuur werd onder handen genomen. "We voerden nieuwe werkprocedures in en verdeelden de dienst in specifieke zorgzones: de triagezone, een kritieke en een acute zorgzone en een observatiezone.

Voor de minder ernstige aandoeningen is er bovendien een fasttrackzone voor snelle diagnose en ambulante verzorging. Al onze medewerkers kregen een triageopleiding. We pasten ook onze bestaffing aan. Zo wordt er in elke shift getrieerd, ook ’s nachts, en wordt elke zorgzone gerund door een verpleegkundig en medisch verantwoordelijke", zegt spoedarts dr. Sabine Lemoyne.

In de nieuwe fasttrackzone komen alle minder dringende gevallen terecht. Dr. Lemoyne: "Iedereen die zich bij ons aanmeldt, heeft recht op een adequate behandeling, hoe klein het letsel of probleem ook lijkt. Elke aanmelding heeft immers altijd een oorzaak en het is onze taak om elke patiënt te onderzoeken en te verzorgen."

De communicatie met patiënten en hun begeleiders is een cruciaal element in het triagesysteem: zij krijgen alle info over de triage en hun kleurcode zowel mondeling als schriftelijk via een flyer. Verder zijn er een brochure, een digitaal infobord en posters in de wachtzaal van de Spoedgevallendienst. "Vroeger waren patiënten en hun begeleiders vaak misnoegd, omdat ze onvoldoende geïnformeerd waren en geen zicht hadden op de wachttijden. Die klachten horen we vandaag nog nauwelijks", aldus dr. Lemoyne.

Bron: www.uzgent.be

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen