< Terug naar overzicht

Betrokkenheid loodst u door crisis

De huidige economische context vergroot het belang van productiviteit en betrokkenheid van werknemers. Helaas zegt één op de vijf 5 werknemers minder goed te presteren en te kampen te hebben met concentratiestoornissen.

Een jaarlijkse studie uitgevoerd door ZebraZone (het studiecentrum van de groep Securex), uitgevoerd bij 1822 werknemers in loondienst, brengt de percepties van de Belgische medewerker over de eigen productiviteit en betrokkenheid in kaart.
Wat blijkt?

Productiviteit


Gevraagd naar zijn productiviteit, geeft de Belgische werknemer zichzelf een gemiddelde score van 7,79 op 10. Maar één op de vijf werknemers vindt dat hij de laatste tijd minder goed presteert en moeite heeft om zich te concentreren. Toch denkt bijna 93 procent van de werknemers dat zijn leidinggevende tevreden is over zijn werk.
Opvallend: vrouwen rapporteren een hogere productiviteit dan mannen.

Betrokkenheid bij werk


De Belgische werknemer geeft zich dan weer gemiddeld 7,76 op 10 wat betreft betrokkenheid bij het werk. Een opvallende 15 procent van de werknemers vindt zijn werk echter niet zinvol, en meer dan één op tde ien werknemers is niet trots op het werk dat hij doet.
Daartegenover staat dat bijna 83 procent enthousiast is over zijn werk. Tot slot vinden bijna negen op de tien werknemers (89,73 procent) dat de tijd voorbij vliegt als ze aan het werk zijn.

Betrokkenheid bij bedrijf


De Belgische werknemer geeft zich een ietwat lagere score wat betreft betrokkenheid bij de organisatie, namelijk 7,04 op 10. Maar liefst 30 procent van de Belgische werknemers antwoordt ‘neen’ antwoordt op de vraag: “Ik voel me zo verbonden met mijn job, dat ik niet van plan ben om van job te veranderen.”
Opvallend is dat meer dan één op de vier Belgische werknemers (26,79 procent) niet meer dezelfde job zou nemen indien hij kon kiezen.
Bovendien hecht meer dan één op de vijf werknemers (22,67 procent) weinig betekenis aan zijn organisatie. In dezelfde lijn ligt het resultaat dat meer dan één op de vier (28,16 procent) van de Belgische werknemers zich niet sterk verbonden voelt met zijn organisatie.
Verder zou bijna 40 procent van de Belgische werknemers zijn job niet aanraden aan zijn vrienden en is 77,5 procent van de werknemers trots aan anderen te kunnen zeggen dat hij bij zijn organisatie werkt.
De Belgische werknemer staat niet garant voor zijn organisatie: meer dan één op de vijf Belgische werknemers (21,25 procent) zal zijn organisatie niet verdedigen wanneer collega's of buitenstaanders de organisatie bekritiseren.

Sectorverschillen


Daarnaast rapporteren werknemers in het onderzoek eenzelfde productiviteit, ongeacht de sector waarin ze werkzaam zijn. Werknemers uit de secundaire sector geven aan minder betrokken te zijn, zowel bij hun werk als bij hun organisatie, dan werknemers uit de drie andere sectoren. Gezien de secundaire sector vooral de industrie, ambachten en niet geïndustrialiseerde maakindustrie omvat, zou dit kunnen worden verklaard doordat deze werknemers moeilijker de persoonlijke en maatschappelijke relevantie van hun job erkennen.
Werknemers uit de quartaire sector (de sector die zich toelegt op niet-commerciële dienstverlening, zoals ziekenhuizen, onderwijs en onderzoek) zijn meer betrokken, zowel bij hun werk als bij hun organisatie, dan werknemers uit de andere sectoren. Een mogelijke verklaring is dat in deze organisaties de klemtoon duidelijk ligt op de maatschappelijke relevantie van de job. Werknemers uit deze sector zijn mogelijk ook meer idealistisch, en daardoor meer betrokken.

Arbeiders, bedienden en kaderleden even productief


Arbeiders zijn minder betrokken bij hun werk en hun organisatie. De onderzoekers verklaren dit doordat arbeiders vooral als functionele units op de arbeidsmarkt worden ingezet. Hierdoor worden ze (en voelen ze zich) minder betrokken bij de organisatie. Dit kan ertoe leiden dat hun job als minder interessant wordt ervaren, wat dan weer hun lagere betrokkenheid kan verklaren.
Kaderleden zijn zowel meer betrokken bij hun werk als bij hun organisatie, terwijl bedienden enkel meer betrokken zijn bij hun organisatie. Een variabele die sterk samenhangt met statuut is het al dan niet leidinggeven. Van de kaderleden zijn er immers meer dan drie op de vier die leiding geven aan anderen. Dit percentage is veel lager bij bedienden en arbeiders (iets meer dan één op de vier).
Werknemers met een leidinggevende functie zijn productiever en meer betrokken (zowel bij hun werk als bij hun organisatie) in vergelijking met werknemers zonder leidinggevende functie.

Werkregime geen invloed


In tegenstelling tot wat men zou verwachten, hebben het werkregime (voltijds of deeltijds werken) en het type bedrijf waarvoor men werkt (overheid of privéfirma) geen effect op de ervaren productiviteit en betrokkenheid van de werknemer: werknemers bij de overheid voelen zich even betrokken en productief als werknemers die in een privéfirma werken. Dit geldt ook voor werknemers die voltijds en deeltijds werken.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen