< Terug naar overzicht

Bezoek controle-arts is normaal

In heel wat bedrijven heerst een negatieve perceptie over medische controles om het werkverzuim te reduceren. Experts wijten dit aan het gebrek aan omkadering, waardoor dit instrument niet optimaal wordt aangewend. Uit een enquête blijkt nu dat werknemers niet gekant zijn tegen dergelijke controles.

Medconsult, de medische controledienst van HDP-AristA, heeft een enquête uitgevoerd bij werknemers, werkgevers en controleartsen. In september werden 760 werkgevers, 634 werknemers en een honderdtal controleartsen online bevraagd. Het begrip ‘werkgever’ behelst in dit geval de zaakvoerder, maar ook de HR-managers en de medewerkers van HR die de medische controles aanvragen en opvolgen.

Medewerkers niet tegen controle


Sommige bedrijven deinzen ervoor terug om controles uit te voeren bij afwezigheden wegens ziekte uit angst voor de reactie van de werknemers. De enquête toont nochtans aan dat medewerkers heel goed beseffen dat hun werkgever afwezigheden wegens ziekte kan controleren.
81 procent van de ondervraagde werknemers vindt het normaal dat dit soort controle wordt uitgevoerd. In de ondernemingen waar niet wordt gecontroleerd, zegt 91 procent van de werknemers het helemaal of gedeeltelijk ermee eens te zijn dat de werkgever een controle instelt.

Controles: deel van beleid


De helft van de ondervraagde werkgevers doet een beroep op een medische controle. Deze groep vertegenwoordigt zowel grote als kleine ondernemingen uit allerlei sectoren.
De werkgevers baseren zich op verschillende criteria om controles uit te voeren. 43 procent doet dit in functie van de werknemer en 20 procent in functie van het aantal dagen afwezigheid. Twee werkgevers op de drie passen altijd of vaak een sanctie toe in geval van ongewettigde afwezigheid van de werknemer.
Driekwart van de ondervraagde werkgevers bewaakt het absenteïsmepercentage in de onderneming. Maar slechts 61 procent van hen zegt een echt beleid te voeren op dat vlak. De enquête bevestigt overigens dat het afschrikkend effect toeneemt wanneer de werkgever een beleid invoert om het absenteïsme aan te pakken, mét inbegrip van medische controles.
Ongeveer driekwart van de werkgevers geeft toe dat medische controles niet volstaan om het fenomeen aan te pakken. Bijna 60 procent van hen analyseert ook de oorzaken van de afwezigheden, voor de invoering van acties om het absenteïsme te verminderen.

Controlearts: geen evident beroep


Volgens de ondervraagde controleartsen wordt hun rol vrij goed begrepen door de werknemers. Hun beroep is echter niet altijd gemakkelijk. Bij een controle heeft bijna 45 procent al eens te maken gehad met verbale agressie en 40 procent met fysieke agressie.
Eén arts op de twee heeft al eens moeten afzien van een controle, omdat hij bedreigd werd door een werknemer of zijn entourage.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen