< Terug naar overzicht

Brusselse ziekenhuizen kunnen taalwet niet meer ontwijken

De Raad van State verhindert dat de Brusselse Iris-ziekenhuizen de taalwet nog ontwijken. Ze kunnen ze nog wel negeren.

De Brusselse Iris-ziekenhuizen moeten voortaan het Vlaams Komitee Brussel (VKB) en andere belanghebbenden die erom verzoeken, inzage geven van de benoemingen die ze doen en de taalattesten die daarbij horen. Dat besliste de Raad van State. Controle op de naleving van de taalwetten wordt nu mogelijk.

Ontwijken


Tot nu toe ontweken de Iris-ziekenhuizen elke controle op de toepassing van de taalwetten in hun benoemingen. Ze beweerden dat bekendmaking van die gegevens een schending van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen inhield. Ze benoemden vaak eentalig Franstalig personeel. Patiƫnten in het Nederlands onthalen, behandelen en verzorgen, lukte dan ook vaak niet. Ze doen wel inspanningen om het Franstalig personeel Nederlands te leren, maar met matig succes.

Taalattesten


Door het arrest is de controle op de benoemingen en het bezit van taalattesten in Iris-ziekenhuizen niet meer te ontwijken, maar dat betekent nog niet dat ze de taalwet naleven. Ze kunnen ze immers ook nog gewoon negeren. Er kan nu wel makkelijker klacht worden ingediend. En in beginsel moet de Brusselse regering onwettige benoemingen vernietigen. Ze doet dat echter niet altijd.
Het VKB doet pogingen om dat via de Raad van State afdwingbaar te maken via dwangsommen. Nu ze concrete gevallen kan opsporen, wordt dat makkelijker.

Hoffelijkheidsakkoord


Eerder al vernietigde de Raad van State het zogenaamde hoffelijkheidsakkoord na een klacht van het Vlaams Komitee Brussel. Dat akkoord tussen de Vlaamse en de Franstalige Brusselse ministers hield in dat de Vlaamse ministers een tijdlang niet moeilijk zouden doen over eentalig Franstalige benoemingen als de Franstalige collega's zich 'echt' zouden inspannen om er zo snel mogelijk voor te zorgen dat er voortaan wel voldoende tweetalige kandidaten waren.

Info: www.raadvst-consetat.be

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen