< Terug naar overzicht

Crisis: extra troef voor medewerkers met arbeidshandicap?

Nu de eurozone ook officieel in een recessie aanbeland is en de golf van herstructureringen en – een nieuw eufemisme – ‘transformaties’ alsmaar hoger wordt, dreigen heel wat HR-credo’s te vallen. Een voorbeeld: zijn arbeidsgehandicapten alleen welkom als bedrijven wanhopig op zoek zijn naar goede medewerkers? Vallen zij helemaal uit de boot als er een crisissfeer ontstaat? Werkgevers moeten eens dringend nadenken. Arbeidsgehandicapten kunnen juist een dubbele troef betekenen in barre tijden. Primo: door hun onverminderde motivatie. Secundo: via de subsidies die hun loonkosten milderen. Tertio: hun loonkosten dalen daardoor stevig onder de loonkosten van de doorsnee werknemer. VDAB en HR Square organiseren over dit onderwerp het seminarie: "Heeft uw organisatie ook een klare kijk?"

Als u een persoon met een arbeidshandicap in dienst neemt of een van uw medewerkers een arbeidshandicap krijgt, dan kunt u een tussenkomst in de loonkosten krijgen. U moet uw aanvraag indienen via http://vdab.be/arbeidshandicap. De VDAB kent u de premies toe per kwartaal, vanaf de aanvraag. Bovendien zijn ze cumuleerbaar met andere lastenverlagingen.
Trouwens, sinds 1 oktober erkent de VDAB de arbeidshandicap en levert de dienst ook de erkenningsverklaring af. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen via 0800 30 700.

De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)


U krijgt een tussenkomst om de inschakelingkosten en verminderde prestaties te compenseren. Het eerste jaar van de tewerkstelling betaalt de VDAB 40 procent van de loonkosten terug, daarna drie jaar 30 procent en vanaf het vijfde jaar 20 procent.
De premie is bij de aanvang hoger om de integratiekosten te compenseren: u moet de werknemer nieuwe taken aanleren en andere medewerkers informeren. De premie is gebaseerd op het reële loon en beperkt tot het dubbele van het gewaarborgd minimumloon.
Als u hogere kosten kunt aantonen, kan de premie opgetrokken worden vanaf het tweede jaar tot 60 procent van de loonkosten. Die verhoging is altijd voor een bepaalde duur.
Ook als één van uw medewerkers een handicap krijgt, kunt u een loonpremie bekomen.

Praktisch: via de VDAB kunt u een loonpremie ontvangen als u een persoon met een arbeidshandicap in dienst neemt. U kunt geen werknemers ontslaan om ze te vervangen door één of meer werknemers die recht geven op de premie. De VDAB betaalt u premies uit vanaf het kwartaal van aanvraag.

Aanpassingspremies


De VDAB betaalt u de meerkosten voor de aanpassing van de werkplek aan de noden van de werknemer met een arbeidshandicap. U kunt het formulier terugvinden op http://vdab.be/arbeidshandicap.
Uw aanvraag wordt overgemaakt aan de provinciale dienst arbeidshandicap van de vestigingsplaats van uw bedrijf. De VDAB bezoekt de werkplek en beoordeelt uw aanvraag.
De aanpassing moet gebeuren binnen het jaar na de beslissing. Uw werknemer moet minimum 6 maanden in dienst blijven.

Gespecialiseerde individuele beroepsopleiding in de onderneming (GIBO)


Als een werkzoekende kennis of ervaring mist om volwaardig te starten in de job, dan kunt u samen met de VDAB een individuele beroepsopleiding in de onderneming (IBO) organiseren. De werkzoekende krijgt een intensieve training van 1 tot 6 maanden op de werkvloer. Tijdens deze opleiding betaalt u geen loon of RSZ maar wel een productiviteitspremie.
Die premie is gelijk aan het loon voor de job min de gemiddelde werkloosheidsuitkering. Na de opleiding biedt u de werkzoekende een contract aan van onbepaalde duur.
Personen met een arbeidshandicap kunnen ook een beroep doen op een gespecialiseerde individuele beroepsopleiding: ze worden tijdens de opleiding op de werkvloer vergoed (zie IBO) en er is een verplichte aanwerving na afloop. Bij een GIBO is er een externe gespecialiseerde begeleiding. Daarenboven betaalt u geen productiviteitspremie. De GIBO duurt maximaal 1 jaar. Meer informatie vindt u op http://vdab.be/ibo/gibo.shtml.

Jobcoaching


Jobcoaching helpt u om succesvol samen te werken met een nieuwe medewerker uit de kansengroepen. De jobcoaches van de VDAB of van onze gespecialiseerde partners begeleiden deze werknemer tijdens de eerste 6 maanden van de tewerkstelling en bevorderen zo en vlotte integratie in uw bedrijf. Als coach richten zij zich niet de technische vaardigheden maar op werkattitudes en omgangsvormen. Bovendien kan de jobcoach u informeren over tewerkstellingsmaatregelen. Zo kunt u nog meer besparen op de loonkosten.
Uw bedrijf kan onze jobcoaches inschakelen voor een verkennend gesprek.
Bel 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 20 uur) voor de jobcoach in uw buurt of surf naar http://vdab.be/jobcoaching.

Voordelige tewerkstellingsmaatregelen


De overheid biedt heel wat maatregelen aan om zwakkeren op de arbeidsmarkt betere kansen op werk te geven. Bedrijven die daaraan meewerken halen er voordeel uit.
Op http://www.aandeslag.be vindt u uitgebreide informatie over alle federale en Vlaamse tewerkstellingsmaatregelen.

Diversiteit en gelijke kansen


Bij het invullen van vacatures zijn niet het geslacht, de afkomst, de leeftijd of de handicap van mensen belangrijk, maar wel hun kwaliteiten. Als ook u diversiteit en gelijke kansen hoog in het vaandel draagt, dan kunt u uw vacatures extra in de kijker zetten.
Via ‘Mijn VDAB’ laat u ze plaatsen op websites die zich specifiek richten tot allochtonen, personen met een handicap en ouderen. Op die manier doet u niet mee aan discriminatie, waarborgt u gelijke kansen en promoot u diversiteit. En krijgt uw bedrijf een hogere visibiliteit.


VDAB en HR Square organiseren over dit onderwerp het seminarie: "Heeft uw organisatie ook een klare kijk?" Klik hier voor alle info

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen