< Terug naar overzicht

Cultuurverandering en doorstromingskansen voor vrouwen en mannen

Een actief diversiteitsbeleid staat tamelijk hoog op de politieke agenda, althans bij de bevoegde ministers en een hele resem ngo’s. “De groeiende belangstelling voor culturele, etnische of leeftijdsdiversiteit gaat kennelijk hand in hand met de veronderstelling dat gelijke kansen voor mannen en vrouwen al een feit zijn”, schrijven Veerle Draulans en Mieke Smet.

Ten onrechte, maar daarom nog niet getreurd. Smet en Draulans zorgen voor inspiratie.
Ook al is de man-vrouw-diversiteit de meest uitgesproken vorm van diversiteit in organisaties, toch blijken loopbaanprofielen en doorstromingskansen van vrouwen en mannen behoorlijk verschillend. Fenomenen als ‘glazen plafond’ en ‘glazen muren’ bestaan wel degelijk. In dit boek willen de auteurs de mensen die een concreet beleid willen ontwikkelen voor de doorstroming van vrouwen (en mannen) in hun organisatie voldoende wapenen door hen een samenspel aan te bieden van theoretische inzichten, suggesties voor concrete acties en een verslag van praktijkervaringen. Daarnaast zorgen interviews met Vlaamse en Nederlandse vrouwen in leidinggevende functies uit heel verschillende maatschappelijke sectoren voor een persoonlijk en doorleefd accent.

M/V is een veelzijdig boek. Het is licht te lezen – de auteurs weten door haar stijl en benadering de interesse van de lezer te grijpen en vast te houden – maar het is geen lichtgewicht – inhoudelijk staat het er. De argumenten en getuigenissen zijn sterk. De teksten zijn to the point. Extra comfort biedt dit boek omdat u het in stukken en brokken kunt lezen zonder al te gemakkelijk de draad te verliezen. M/V is ook een geëngageerd boek, in meer dan één betekenis. Zo staan de auteurs haar royalties af aan het project ‘Zij aan Zij’, een project van 11.11.11 dat specifiek investeert in vrouwen in de Derde Wereld. ‘Zij aan Zij’ zet onderwijs en vorming op voor vrouwen en meisjes zodat ze betere kansen krijgen, mondiger en weerbaarder worden. Het stelt kredieten beschikbaar zodat vrouwen hun eigen zaakje kunnen beginnen. Van die inkomsten kunnen ze schoolgeld, medische verzorging, gevarieerd voedsel en betere behuizing betalen. Het project maakt ook basistechnologie toegankelijker (denk in deze context vooral aan houtbesparende oventjes, graanmolens, waterputten enz.) zodat vrouwen meer tijd krijgen om plannen op lange termijn te realiseren.

We bevelen niet alleen het boek, maar ook dit project warm aan (www.11.be/zijaanzij).
Veerle Draulans doceert aan de KU Leuven en aan de TFT-Universiteit in Tilburg. Mieke Smet is directeur Organisatie- en Personeelsontwikkeling bij Janssen Pharmaceutica en leidt in dit bedrijf een genderdiversiteitsproject.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen