< Terug naar overzicht

Deeltijdse jobs brengen kmo-tewerkstelling weer op precrisisniveau

De tewerkstelling in de kmo’s in België zit weer op hetzelfde peil als in september 2008. Daarmee lijkt de dip van de crisis weggewerkt. Helaas camoufleert dat aantal een wat pessimistischer werkelijkheid: er zijn vooral deeltijdse jobs bijgekomen. Ook opvallend: er is voor het eerst jobverlies in de quartaire sector.

 • Die evolutie blijkt uit de kmo-jobindex van SD Worx, die in maart 2010 opnieuw het peil van september 2008 bereikte. Daarmee is het jobverlies door de crisis vrijwel volledig weggewerkt.

 • Toch is er een belangrijke nuance: de stijging is in belangrijke mate te danken aan deeltijdse jobs. Bij de voltijdse banen stelde SD Worx zelfs een lichte achteruitgang vast.

 • Ook opmerkelijk is de toename van het aantal banen voor werknemers tussen 45 tot 59 jaar, terwijl er jobs verdwenen bij de werknemers jonger dan 30.

 • De sterkste groei was er in de provincie Limburg, waar bijna 2 procent nieuwe jobs werden gecreëerd. In Antwerpen en Vlaams-Brabant gingen nog altijd jobs verloren, in Vlaams-Brabant was dat zelfs al voor het zesde kwartaal op rij.


 • Meer gedetailleerd, krijgen we een volgende stand van zaken:  Limburg boven


  Tegenover december 2009 steeg de kmo-tewerkstelling in heel België met 0,8 procent. De stijging was meer uitgesproken in Wallonië (+1,2 procent) dan in Vlaanderen (+0,7 procent) en Brussel (+0,3 procent).
  Sterkste stijger in Vlaanderen is de provincie Limburg, met bijna 2 procent tewerkstellingsgroei. In Antwerpen verdwijnen er nog altijd jobs, net als in Vlaams-Brabant, dat nu al voor het zesde kwartaal op rij kmo-jobs verloren ziet gaan.

  Groei in industrie


  Groei was er vooral in industriële sectoren zoals de voedingsmiddelenindustrie, de weg- en waterbouw en de vervaardiging van meubelen. Ook kmo’s uit dienstensectoren als ICT, zakelijke dienstverlening en diensten in verband met gebouwen en landschapsverzorging zagen de tewerkstelling in het eerste kwartaal toenemen.

  Opmerkelijk: jobs weg in gezondheidszorg


  Voor het eerst stelde SD Worx ook jobverlies vast in de quartaire sector. Die sector was het voorbije jaar nochtans verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de jobcreatie in de Belgische kmo’s. In het eerste kwartaal van 2010 verdwenen echter jobs in de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting.

  Verlies bleef beperkt


  Door de globale toename van 0,8 procent voor België bevindt de structurele tewerkstelling in de kmo’s zich bijna weer op het niveau van voor de crisis. Eind maart 2010 staat de kmo-jobindex op 108,6 en dat is het niveau waarop de index zich bevond in september 2008, voor het uitbreken van de crisis. Concreet betekent dit dat de Belgische kmo’s sinds januari 2005 op 100 voltijdse jobs 8,6 nieuwe arbeidsplaatsen hebben gecreëerd. Tijdens de crisis stond de kmo-jobindex nooit lager dan 107,4 punten, wat betekent dat het jobverlies in de kmo’s tijdens de crisis al met al beperkt is gebleven.

  Groei door deeltijdse jobs


  Opvallend is wel dat de toename van de tewerkstelling in de kmo’s vooral te danken is aan nieuwe deeltijdse jobs. Terwijl er bij de voltijdse jobs nog een lichte achteruitgang was (-0,34 procent), nam het aantal deeltijdse jobs sinds december 2009 toe met 1 procent. Vooral halftijdse en viervijfde jobs zijn daarbij populair.
  Het Brussels gewest geeft op dit vlak de toon aan, met een toename van bijna 6 procent halftijdse en 4,5 procent viervijfde jobs.
  In Vlaanderen was dat respectievelijk een toename van 0,7 procent en 1,6 procent.

  Meer 45-plussers aan de slag


  Al even opmerkelijk is dat de sterke jobgroei in het eerste kwartaal van 2010 toe te schrijven is aan werknemers boven de 45 jaar. Zo nam in de categorie van 45-tot 49-jarigen het aantal nieuwe kmo-jobs toe met 1,3 procent. Voor de 50- tot 54-jarigen was dat 1 procent en voor de 55- tot 59-jarigen zelfs 1,7 procent.
  Meer dan een structureel gegeven lijkt dit een sectorgebonden fenomeen te zijn. Vooral sectoren als de meubelbouw, de weg- en waterbouw en landschapsverzorging werven weer aan, vooral dan 45- tot 60-jarigen.
  Bij de werknemers jonger dan 40 was er in het eerste kwartaal dan weer sprake van een netto jobverlies. Het grootste aantal banen ging verloren bij de werknemers van 25 tot 29 jaar, waar in het eerste kwartaal 1 op de 100 jobs verdween.

  Sterke regionale verschillen


  Globaal genomen gaat de kmo-tewerkstelling in België er dus op vooruit. Alleen zijn er sterke sectorale en regionale verschillen. Terwijl provincies als Limburg, Oost- en West-Vlaanderen hun contingent kmo-medewerkers sinds oktober 2008 zagen groeien, verdwijnen er nog steeds jobs in Antwerpen en Vlaams-Brabant.
  Als enige provincie krijgt Vlaams-Brabant zelfs al zes kwartalen op rij af te rekenen met jobverlies in zijn kmo’s. Sinds oktober 2008 ging daar in totaal 2,4 procent van de jobs verloren. De malaise lijkt vrij algemeen, omdat zo diverse sectoren als luchtvaart, bouw, groothandel, papierindustrie, ICT en media in de klappen delen.
  Wel is het zo dat de situatie in het eerste kwartaal 2010 lijkt te stabiliseren. In sectoren als de voedingsindustrie en de detailhandel kwamen er het voorbij kwartaal zelfs jobs bij.
  Ook de Antwerpse kmo’s hebben het nog altijd moeilijk. Sinds oktober 2008 bedraagt het jobverlies er nog altijd 1,2 procent. Ook daar verdwijnen in veel sectoren jobs, zij het hoofdzakelijk in de industrie en in dienstensectoren als de groothandel en ICT. In onderwijs en gezondheidszorg komen er dan weer nieuwe jobs bij.
  Limburg, de Vlaamse provincie met de sterkste groei, heeft zijn jobwinst vooral te danken aan de toename van tewerkstelling in sectoren als chemie, metaal, bouw en wegenbouw.

  Over de SD Worx kmo-jobindex


  De kmo-jobindex van SD Worx geeft sinds 2005 de evolutie aan van de structurele tewerkstelling in kmo’s. Structurele tewerkstelling houdt in dat tijdelijke tewerkstelling, zoals interim- en studentenjobs, niet in het onderzoek is opgenomen. De jobindex is gebaseerd op een steekproef van 16.496 ondernemingen, die samen in totaal 157.670 personen tewerkstellen.

  Geef als eerste een reactie

  Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
  < Terug naar overzicht

  U zoekt, u vindt !

  HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

  Word nu lid !
  Geniet van de voordelen