< Terug naar overzicht

Divers beeld over 'werkbaarheid' in social profit

Meer dan de helft van de medewerkers in de gezondheids- en welzijnssector heeft 'werkbaar werk'. Een opsplitsing naar de verschillende deelsectoren geeft echter een genuanceerder beeld. Terwijl er in de sector ‘jeugdbijstand, gehandicaptenzorg en welzijnswerk’ bijna zeven op de tien medewerkers werkbaar werk hebben, ligt de werkbaarheid in de rusthuizen beduidend lager.

Uit de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor 2013 van de Stichting Innovatie & Arbeid van de SERV blijkt dat 58,8% van de medewerkers in de gezondheids- en welzijnssector 'werkbaar werk' had in 2013, tegenover 54,6% gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt. Alleen in de bouwsector en bij de overheid ligt de werkbaarheid een fractie hoger (58,9%).

'Werkbaar werk' betekent dat de medewerkers geen enkel probleem ervaren op het vlak van vier werkbaarheidsindicatoren: werkstress, welbevinden op het werk, leermogelijkheden en de combinatie werk–privé.

Toch zijn er grote verschillen tussen de verschillende sectoren die samen de gezondheids- en welzijnssector vormen. Zo is de werkbaarheid in de sector ‘jeugdbijstand, gehandicaptenzorg en welzijnswerk’ bijzonder hoog: 68,9% van de medewerkers ervaart geen problemen op elk van de vier werkbaarheidsindicatoren.

In de sector ‘kinderopvang en centra voor geestelijke gezondheidszorg’ ligt het percentage werkbaar werk op 64,4%, in de ‘gezins- en bejaardenhulp’ op 62,9% en in de ’ziekenhuizen’ op 57,4%. Alleen in de ‘rusthuizen’ ligt de werkbaarheid met 51,4% beneden het Vlaamse gemiddelde.

Goede combinatie werk-privé
Alle sectoren in de gezondheids- en welzijnssector scoren bijzonder hoog voor welbevinden op het werk en op de combinatie werk-privé. In de ‘ziekenhuizen’, de ’kinderopvang en de centra voor geestelijke gezondheidszorg’ en in de ’jeugdbijstand, gehandicaptenzorg en welzijnswerk’, geeft negen op de tien medewerkers aan dat ze geen probleem ervaren met het welbevinden op het werk. In de ‘gezins- en bejaardenhulp’ geeft zelfs 93,6% van de medewerkers aan geen probleem te ervaren met de combinatie werk-privé.

Alleen wat betreft werkstress in de ziekenhuizen (67,3%) en in de rusthuizen (64,7%) en wat betreft leermogelijkheden (78,8%) in de rusthuizen en in de gezins- en bejaardenhulp scoren we lager/minder goed dan gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt.

Bron: Verso

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen