< Terug naar overzicht

Economische migratie: Turtelboom overtuigt HR Square November Conference

Tijdens de HR Square November Conference over economische migratie die eind vorige week plaatsvond, gooide federaal minister Annemie Turtelboom (Open VLD) hoge ogen met haar visie en beleidsplan ter zake. De deelnemers kenden haar de hoogste score toe die ooit door een spreker behaald werd op dit evenement, dat aan zijn zesde editie toe was.

Met een uitstekend gedocumenteerde en doorleefd gebrachte interventie maakte minister Turtelboom haar punt en overtuigde zij zelfs de meest kritische deelnemers. Zo stelde de federale secretaris van het ABVV, Eddy Van Lancker: “Het gebeurt niet vaak dat wij het eens zijn met een minister – en zeker niet met een liberale minister – maar in dit dossier kunnen we voor 90 procent akkoord gaan met wat u hier voorstelt.”
Van Lancker steunde het idee van economische migratie. Hij brak een lans voor de correcte en humane inschakeling van arbeidsmigranten, pleitte voor een sluitende administratieve en controleregeling, en sprak zijn ongenoegen uit over het uitblijven van de veelbesproken rondzendbrief over de regularisatie van ‘illegale migranten’ (waarvan velen een economische bijdrage kunnen leveren aan België). Voorts mogen we economische migranten niet als uitsluitend tijdelijke werkkrachten behandelen, maar moeten we hen de kans geven zich permanent te vestigen en te werken, indien ze dat wensen.
De kern van Turtelbooms betoog was dat economische migratie drie winnaars moet opleveren: de Belgische samenleving (haar economische prestatie en sociale zekerheid), het land van herkomst en zeker ook de migrant zelf.
We werken deze thema’s dieper uit in een bijdrage op www.novemberconference.be die u vanaf vrijdag 28 november online kunt lezen. Vanaf dan kunt u trouwens ook andere items en de fotoreportage doornemen.
In afwachting daarvan, willen we u toch deze quotes van minister Turtelboom niet onthouden:

“Economische migranten moeten altijd tegen dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden werken als autochtone werknemers. Om oneerlijke concurrentie en de uitsluiting van werklozen te verhinderen. De stevigste garantie daarvoor is dat we in België – in tegenstelling tot andere landen – het minimumloon kennen, iets dat we niet mogen opgeven.”

“Ik ben voor scherpere controles op illegale tewerkstelling. De bevoegde diensten moeten minder de gsm-rekening of het gebruik van een dienstvoertuig door de bakker om de hoek nagaan en zich meer concentreren op de echte misbruiken die vaak verweven zijn met mensenhandel en huisjesmelkerij.”

“Economische migratie is een realiteit, we moeten enkel kiezen of we haar de illegaliteit induwen of niet. De illegaliteit moeten we absoluut vermijden: we mogen migranten niet rechteloos overleveren aan de keiharde wetten van het kapitalisme, van de far west.”

“Hoe ver ga je in het afleveren van een verblijfsvergunning aan mensen die geen kans maken in onze samenleving? Ik wil immigranten niet zomaar papieren geven, maar hen wel een toekomst bieden. Daarom pleit ik ervoor eerst de personen te regulariseren die al een periode legaal in ons land verblijven en vooruitzicht hebben op werk. Dat biedt immers de beste kans op integratie.”

De boodschap sloeg dus aan, getuige daarvan de ongemeen hoge waardering van 96% voor de presentatie van de minister. Ter vergelijking: de gemiddelde score over alle sprekers bedroeg 78%, de laagste quotering 54%. Maar zoals gezegd: meer hierover en nog veel andere dingen leest u vrijdag aanstaande.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen