< Terug naar overzicht

Eén op tien Belgische werknemers wordt gepest

Ruim één op tien Belgische werknemers is het voorbije jaar het slachtoffer geworden van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk. De globale tevredenheidscore van de Belgische werknemer bedraagt 6,64 op 10 in 2003.

Het zijn twee van de opmerkelijke resultaten van het Welzijnsonderzoek dat de Groep Securex dit voorjaar bij 1200 Belgische werknemers uitvoerde, onder leiding van professor Gino Verleye van de Universiteit Gent. Volgens de gebruikte ZebraZone-methode omvat het begrip welzijn drie concepten: werknemerstevredenheid, stress en mobbing. Uit de resultaten blijkt dat de Belgen het meest tevreden zijn over de mate van teamwork op de werkplek, hun collega’s en de inhoud van hun baan. Het zijn met andere woorden voornamelijk interpersoonlijke factoren en sfeergebonden elementen die veel impact op de tevredenheid hebben. Over compensaties en voordelen zijn de Belgen minder te spreken, hoewel deze indicatoren slechts een middelmatige invloed hebben. Meer organisatiegebonden elementen, zoals carrièremogelijkheden, waarden en cultuur lijken weinig relevant voor de werkvoldoening. Uit de scores blijkt dat vooral de baan zelf (complexiteit, tempo, productiviteit…) de voornaamste oorzaak van stress op het werk is. Op de tweede plaats komt de organisatie. Opvallend daarbij is dat de invloed van de collega’s als een buffer tegen de stressfactoren kan werken. Liefst 11% van de Belgische beroepsbevolking werd het voorbije jaar slachtoffer van pesterijen en 3,9% zegt te maken te hebben met ongewenst seksueel gedrag. De cijfers blijven stabiel in vergelijking met het vorige Welzijnsonderzoek dat in 2002 uitgevoerd werd en vertonen geen drastische afwijkingen tegenover het Europese gemiddelde. Tot slot blijkt dat 34,6% van de Belgen op korte of middellange termijn van werkgever zou veranderen.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen