< Terug naar overzicht

Eenduidige kwalificatiestructuur voor competenties

Eenduidige kwalificatiestructuur voor competenties

Met de introductie van een Europese kwalificatiestructuur zullen diploma’s, certificaten, opleidingen en ervaringsbewijzen beoordeeld worden en een kwalificatieniveau krijgen dat overal in Europa wordt geïntroduceerd. Zo kunnen studenten en werknemers hun competenties valoriseren én kunnen werkgevers kandidaten naar waarde schatten.
De Vlaamse regering heeft groen licht gegeven voor de introductie van een Vlaamse kwalificatiestructuur. In de toekomst zullen alle kwalificaties (diploma’s, certificaten, ervaringsbewijzen enz.) in één en dezelfde heldere structuur geordend worden, waar iemand ze ook verwerft.
Die kwalificaties zullen bouwstenen worden in de loopbanen van levenslang leren. De kwalificatiestructuur zal de transparantie van kwalificaties en de daarop gebaseerde opleidingen verhogen en de communicatie tussen leerlingen, opleiders, werknemers en werkgevers eenvoudiger maken. Leerlingen en werknemers krijgen zo de kans om hun competenties zichtbaarder te maken en haalbare leertrajecten uit te tekenen. Opleiders kunnen helderder formuleren welke competenties nodig zijn om met een bepaalde opleiding te starten.
Nieuwe opleidingen zullen ontstaan op basis van de competenties die voor beroepen worden uitgetekend. Ook nieuwe opleiders kunnen hun kwalificaties laten inschalen. Werkgevers zullen er beter in slagen de vereisten voor een vacature te definiëren en kandidaten naar waarde te schatten. Kortom, door zowel opleidingen als beroepen te verbinden met kwalificatieniveaus zou er een gemeenschappelijke taal moeten ontstaan die onderwijs en werk dichter bij elkaar brengt.
Vlaams minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke (SP.A): “Met de nieuwe kwalificatiestructuur geven we talentontwikkeling alle kansen. We erkennen hiermee de competenties van mensen, ongeacht de manier waarop ze deze competenties hebben verworven en geven hen een impuls om hun loopbaan verder uit te bouwen en bij te leren. Een nieuw op te richten agentschap zal garant staan voor de kwaliteit van dit instrument. Dit is waarlijk een cruciale stap in het verbinden van leren en werken, van arbeidsmarktbeleid en onderwijsbeleid.”
Het gaat dus ook om kwalificaties die mensen buiten het onderwijs verwierven, maar waarvoor ze, bijvoorbeeld, een ervaringsbewijs behaalden, of waarvoor ze een opleiding bij Syntra of VDAB volgden. De Vlaamse kwalificatiestructuur pakt dit probleem aan en draagt zo bij tot het (h)erkennen, ontwikkelen en inzetten van competenties.
De Vlaamse kwalificatiestructuur is ingebed in een ruimer Europees raamwerk voor levenslang leren (European Qualifications Framework). Dit raamwerk reikt een gemeenschappelijke terminologie aan om kwalificaties te beschrijven en aan elke kwalificatie een niveau toe te kennen. Hierdoor wordt het mogelijk om kwalificaties uit verschillende onderwijs- en opleidingssystemen in de Europese Unie met elkaar te vergelijken. Het EQF omvat acht niveaus waaraan het Vlaamse raamwerk gekoppeld wordt. Vanaf 2012 zullen alle certificaten en diploma’s een verwijzing bevatten naar het overeenstemmende EQF-niveau.
Bron: Persbericht Kabinet Vlaams minister van Onderwijs en Vorming

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen