< Terug naar overzicht

Eindeloopbaandebat: uitstel of afstel?

De regeringsnota over de eindeloopbaan die vorige dinsdag moest klaar zijn, komt er pas volgende woensdag, op 21 september. Het uitstel bemoeilijkt het al geladen debat met de sociale partners. Leidt uitstel tot afstel?

Federaal minister van Werk Freya Van den Bossche (sp.a) had over de eindeloopbaanproblematiek eind juni al werkteksten klaar. Of liever: sneuvelteksten. De vakbonden lieten van de voorstellen namelijk geen spaander heel. Luc Cortebeeck van het ACV dreigde er zelfs mee niet aan de onderhandelingstafel te stappen als de regering geen andere houding aannam. Het uitstel van het debat met een week maakt de sfeer er niet beter op. Vakbonden en werkgeversorganisaties zijn verplicht hun timing aan te passen. De onderhandelingspartners moeten op 11 oktober de zaak rond hebben en op 27 september verwacht de regering een onomkeerbaar akkoord over de kernpunten van het debat. De regeringsnota zal allicht een drieluik bevatten over eindeloopbaan en werk, sociale uitkeringen en de financiering van de sociale zekerheid.Premier Verhofstadt ontving dinsdag de sociale partners en gaf hen een stand van zaken over de voorstellen uit de verschillende werkgroepen. Vervroegde individuele uittredingsstelsels zoals Canada Dry worden in die voorstellen bemoeilijkt. Bij herstructurering blijft brugpensioen mogelijk, maar pas wanneer alle inspanningen zijn geleverd om werknemers elders aan de slag te krijgen. Het conventioneel brugpensioen is pas mogelijk na 40 jaar arbeid in plaats van na 38 jaar en niet op een leeftijd van 58 jaar, maar wel op 59, later zelfs pas op 60 jaar. Voor zware beroepen gelden uitzonderingen.De regering wil het voltijds tijdskrediet minder aantrekkelijk maken, maar wel het deeltijds tijdskrediet vanaf 55 jaar aanmoedigen om zo uitloopbanen mogelijk te maken. Omdat werknemers het kalmer aan kunnen doen, zullen ze dan langer blijven. De pensioenmalus is definitief afgevoerd, de werkgroepen spreken liever over een pensioenbonus voor wie langer dan 40 jaar blijft werken. Er komt een nieuw plan om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. De regering werkt ook aan formules en een kalender om de pensioenen en de sociale uitkeringen welvaartvast te maken, om de minimumpensioenen op te trekken en om de pensioenen van vrouwen zonder volledige loopbaan op niveau te brengen. De vakbonden stellen zich afwachtend op. Het ABVV stelt wel met voldoening vast dat de financiering van de sociale zekerheid, de welvaartskoppeling en de herwaardering van de pensioenen aan het eindeloopbaandossier gekoppeld worden.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen