< Terug naar overzicht

Extra geld voor bouw rusthuizen

De Vlaamse regering verdubbelt dit jaar haar budget voor de bouw van nieuwe rusthuizen, waardoor er ruim 2500 plaatsen bij komen. Tegen 2016 moet voor 23.800 bijkomende ouderen een of andere vorm van verzorging klaar zijn. Volgens het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid betekent dit dat het aanbod met een derde moet groeien.

Het merendeel van de rusthuizen wordt gebouwd met steun van de Vlaamse overheid, die 60 procent van de bouwkosten voor haar rekening neemt. Maar de procedure om die subsidies aan te vragen duurt lang, wat de wachtlijsten alleen maar langer maakt. Om de achterstand weg te werken, verdubbelt Vlaams minister van Welzijn, Jo Vandeurzen (CD&V), dit jaar het budget voor de rusthuizenbouw. Daardoor kan het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) bijna 100 miljoen euro extra besteden. In totaal heeft het fonds 194 miljoen euro tot zijn beschikking. Dat stemt overeen met een investering in de rusthuizenbouw van ruim 320 miljoen euro. "Op die manier werken we alle dossiers van 2010 af. We kunnen er zelfs al een aantal van 2011 verwerken", volgens Vandeurzen.

Door de goedkeuring van de dossiers komen er 1164 plaatsen bij in woonzorgcentra, kortverblijf en dagverzorging. Het totaal aantal nieuwe plaatsen komt zo op 2525. Her en der worden ook woongelegenheden verbouwd. Zelfs met die inhaalbeweging blijft het echter onmogelijk om voor elke zorgbehoevende oudere in 2016 een plek in een rusthuis te garanderen. Maar volgens minister Vandeurzen is dat ook niet nodig: "We moeten ook kijken naar alternatieve vormen van zorg, zoals de thuiszorg. In elk geval maakt dat cijfer van 23.800 duidelijk dat er werk aan de winkel is. De achterstand bij het VIPA is één zaak, maar we werken ook aan het activeren van de rusthuisvergunningen die we de afgelopen jaren hebben uitgereikt. Met veel van die vergunningen is nog niets gebeurd in de praktijk", aldus de minister. "Ik ben ook afhankelijk van de federale ziekteverzekering. Die beslist om bewoners van rusthuizen een bepaald statuut toe te kennen, waarmee de zorg wordt terugbetaald."

Straks heeft Vandeurzen echter ook die touwtjes in handen. Het Vlinderakkoord hevelt de volledige bevoegdheid over de ouderenzorg over naar de regio's. Zonder te hard van stapel te willen lopen, hoopt Vandeurzen op termijn van de zorg één doorlopend geheel te maken. "We moeten in de eerste plaats beter kunnen inschatten welk type zorg iemand nodig heeft. Als dat thuiszorg is, moeten we daar de mensen voor hebben. Daarna kan de stap worden gezet naar serviceflats, assistentiewoningen, woon- en zorgcentra. In het beste geval zitten die centra perfect ingekapseld in het stedelijk weefsel."

Bronnen: De Standaard, De Morgen.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen