< Terug naar overzicht

Gehandicaptenbeleid versneld in nieuwe richting

In landen om ons heen is persoonsgebonden financiering al jaren de basis van het beleid voor mensen met een handicap. Bij ons was dit tot nog toe niet aan de orde. Maar dankzij een oproep van prominenten uit de sector en de unanieme steun van het Vlaams Parlement komt daar verandering in.

Na een studiedag op 10 december 2007, georganiseerd door de vzw GRIP (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap) deden prominenten uit de sector een oproep aan minister van Welzijn Steven Vanackere (CD&V) en de hele Vlaamse regering om het gehandicaptenbeleid versneld in een nieuwe richting om te buigen. Ze vragen een persoonsgebonden financiering (PGB) als basis te nemen voor het beleid voor mensen met een handicap. PGB is een manier van financieren waarbij de subsidies naar de persoon met een handicap zelf kunnen gaan in plaats van rechtstreeks naar de voorzieningen. De subsidie wordt per persoon bepaald, afhankelijk van de individuele behoefte aan ondersteuning.

Woordvoerder Jan-Jan Sabbe van GRIP legt uit: “Zelf kiezen welk leven je wilt leiden en daarvoor voldoende ondersteuning krijgen, is cruciaal voor je kwaliteit van bestaan. Maar mensen met een handicap zijn vaak erg afhankelijk van de geboden hulp. Door de wijze waarop de gehandicaptenzorg in Vlaanderen georganiseerd is, worden mensen in een afhankelijkheidspositie gedwongen. Kijk maar naar de wachtlijsten. Mensen worden verplicht passief af te wachten tot een plaats vrijkomt en nemen noodgedwongen vaak genoegen met onaangepaste zorg. Internationaal is er een trend om de financiering van de gehandicaptenzorg op een andere wijze te organiseren. In Zweden, Engeland en Nederland is persoonsgebonden financiering al jaren het uitgangspunt voor de organisatie van het beleid voor mensen met een handicap. Doel is dat mensen met een handicap over dezelfde kwaliteit van bestaan kunnen beschikken als mensen zonder handicap.”

Om hun eis kracht bij te zetten, ondertekenden de woordvoerders van enkele belangrijke stakeholders van de sector van de personen met een handicap de Verklaring van Brussel. De ondertekenaars: Diane Serneels (Vlaams Welzijnsverbond), Jos Sterckx (Pluralistisch Platform Gehandicaptenzorg), Jan-Jan Sabbe (GRIP), Ann De Martelaer (Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap) en Bart Caron (Vlaams parlementslid en mede-initiatiefnemer van de unaniem door het Vlaams Parlement goedgekeurde resolutie voor een experiment met persoonsgebonden budgetten).

Ze roepen op om deze legislatuur nog aan de voortrekkers van de zorgvernieuwing, zowel voorzieningen als individuele budgethouders, de kans te geven te experimenteren met een minimum aan regelgeving. Minister Vanackere moet instaan voor de politieke aansturing van dit experiment en een stuurgroep moet de operationele leiding nemen. Zo kan aan de hand van praktijkvoorbeelden onderzocht worden hoe PGB en zorgvernieuwing verwezenlijkt kan worden. Het is ook de bedoeling dat de democratische politieke partijen zich engageren om in de volgende legislatuur de financiering te baseren op een persoonsgebonden financiering in uitvoering van het PGB-decreet.

Het is de eerste keer dat inrichters van zorg en gebruikers een dergelijke verklaring ondertekenen over een heroriëntering van het beleid, en daarvoor de steun krijgen van het parlement.


Voor meer informatie over het persoonsgebonden budget of voor het verslag van de studiedag en de door het Vlaams Parlement goedgekeurde resolutie: http://www.persoonsgebondenbudget.be

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen