< Terug naar overzicht

Gesubsidieerde uren zorg in gezins- en bejaardenhulp moeten omhoog

Het ABVV roept de Vlaamse regering op om haar engagement na te komen om meer zorguren te subsidiëren in de gezins- en bejaardenhulp.

De werkgevers in de social profit verwachten, op basis van gegevens van het Federaal Planbureau, dat er meer dan 60.000 jobs bijkomen in de sector tegen 2012. De Algemene Centrale van het ABVV bevestigt die analyse en beklemtoont dat die groei nodig is om aan de toekomstige zorgvraag tegemoet te komen en de werkdruk van het personeel te
verminderen. Tegelijkertijd merkt het ABVV op dat de Vlaamse regering haar engagement niet nakomt in de gezins- en bejaardenhulp, één van de grotere social-profitsectoren.
In het Thuiszorgdecreet van 1998 voorzag de Vlaamse overheid in een jaarlijkse groei van 4% van het aantal gesubsidieerde uren zorg. Dit percentage was gebaseerd op ernstig onderzoek naar de vergrijzing. In plaats van een jaarlijkse groei van 4%, varieerde de jaarlijkse toename tussen de 1% en 2,5%. Hierdoor kunnen niet alle cliënten geholpen
worden en worden er dus minder gezinshelpsters aangenomen, aldus het ABVV. De vakbond dringt er bij de Vlaamse regering dan ook op aan om die achterstand in te halen: “Zonder de inbreng van de regering zullen we immers nooit de vooropgestelde doelstellingen halen.”

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen