< Terug naar overzicht

Goed voor het imago. Individuele begeleiding spreekt kandidaten bijzonder aan

Uit een dit voorjaar gepubliceerd onderzoek waaraan bijna 3700 personen uit 16 landen meewerkten bleek dat ex-werknemers die outplacement gebruiken erg hoog oplopen met de geboden individuele begeleiding, ondanks het toegenomen aanbod van loopbaaninstrumenten op het internet. De studie wees ook uit dat het aanbieden van outplacement een positief effect heeft op de reputatie van de organisatie bij de overblijvende medewerkers en op de arbeidsmarkt.

De door Right Management Consultants ondervraagden kwamen uit Europa, Noord-Amerika,
Zuid-Amerika en Azië en de Pacific. Allemaal kregen ze op het moment van
de enquête begeleiding bij hun 'loopbaantransitie'. In 75% van de gevallen
ging het om personen op managementniveau.
Volgens een ruime meerderheid van de geënquêteerden (76%) is outplacement
belangrijk om de betrokkenheid van het bedrijf bij de 'achterblijvers' te tonen.
Een bijna even grote groep (74%) acht outplacement belangrijk om het moreel
van de achterblijvers hoog te houden. Outplacement is ook nuttig om de reputatie
van het bedrijf in de samenleving op peil te houden.
Wanneer medewerkers tijdens een 'loopbaantransitie' goed worden behandeld, zullen
ze positiever blijven denken over hun gewezen werkgever, zoveel is duidelijk.
Zo staat 40% van de ondervraagden positiever tegenover de vroegere werkgever
omdat ze outplacement aangeboden kregen en 56% zou de vroegere werkgever zelfs
aanbevelen bij vrienden die werk zoeken. Voorts verklaart 62% nog altijd regelmatig
ex-collega's te ontmoeten. Ten slotte vindt 75% het belangrijk dat ook de volgende
werkgever bereid is - indien nodig - outplacement aan te bieden.
> Individuele begeleiding geapprecieerd
Hoewel het internet almaar populairder wordt bij al dan niet noodgedwongen
werkzoekenden, suggereert deze enquête dat individuele begeleiding bij
loopbaantransitie zeker haar waarde behoudt: 84% van de outplacementkandidaten
beschouwt de individuele begeleiding als het waardevolste onderdeel van het
outplacementprogramma. In Europa is meer dan 90% van de kandidaten die mening
toegedaan.
In welke richting zoeken de kandidaten? Niet minder dan 58% zegt iets helemaal
anders te willen doen dan in de vorige baan. En 44% overweegt zelfstandige te
worden. Vooral hogere managers voelen die verleiding. Bij 67% gaat de aandacht
bij het zoeken naar ander werk vooral uit naar de vraag hoe lang het zal duren
om weer een baan te vinden. Kandidaten in kortere outplacementprogramma's zouden
minder tevreden zijn dan hun collega's in langere programma's.
In België namen 124 personen deel aan het onderzoek. Driekwart van hen
was ouder dan 40 jaar. De gemiddelde leeftijd voor deelname aan een outplacement
lijkt hier en in andere landen te dalen. Steeds vaker krijgen de consultants
te maken met kandidaten die 40 tot 45 jaar oud zijn. Sommige kandidaten zijn
zelfs nog jonger.
Outplacement is echt 'een moment' geworden om een balans van de carrière
op te maken. De consultants staan voor de nobele taak om 'de meerwaarde' van
de kandidaat naar boven te halen. Outplacement blijft in België een service
waarvan vooral managers gebruik maken. In dit onderzoek bekleedde 77,9% van
de Belgische deelnemers een managementfunctie, terwijl 22,1% bediende was.
> Tussen hoop en vrees
In bijna 87% van de gevallen loopt het outplacementprogramma zes maanden of
langer. Voor 62,5% van de kandidaten duurt het programma zelfs twaalf maanden
of langer. Ter vergelijking: in de VS duurt een outplacementprogramma voor ruim
driekwart van de kandidaten hooguit zes maanden.
Qua financiële toekomst zijn de kandidaten betrekkelijk pessimistisch:
51,6% vreest minder te zullen verdienen in de volgende job. Uit de Right-statistieken
blijkt echter dat in werkelijkheid 'slechts' 40% minder verdient bij de nieuwe
werkgever. In 19% van de gevallen strijken de kandidaten zelfs meer op.
Ondertussen wil 71,3% van de Belgische ondervraagden niet verhuizen om ander
werk te vinden. Dat heeft zeker te maken met de leeftijd van de kandidaten en
met het feit dat ze doorgaans al een zeker evenwicht in hun leven bereikten.
De kandidaten willen ook hun omgeving beschermen. In geheel Europa en in de
VS is gemiddeld 50% bereid om te verhuizen.
Bij de Belgische kandidaten worstelt 64,7% eerst en vooral met de vraag hoe
lang het zoeken naar ander werk zal duren. De economische situatie (55,5%),
het toekomstige salarisniveau (46,2%) en de vrees voor een baan op een lager
niveau (33,6%) houden hen ook bezig. De kandidaten hopen het verworven levensniveau
en de sociale positie te kunnen handhaven, inclusief de extralegale voordelen
die ze bij de vroegere werkgever hadden.
Het curriculum vitae is volgens de outplacementkandidaten het belangrijkste
bij het zoeken naar een nieuwe baan (59%). Maar ze hechten ook veel belang aan
het netwerk (54,1%) en de voorbereiding van de sollicitatiegesprekken (50,8%).
De individuele begeleiding en de eraan verbonden diensten vormen volgens de
kandidaten de belangrijkste troeven van outplacement. Andere voordelen zijn
de mogelijkheden om via outplacement te netwerken, de technologische hulpmiddelen
en het marktonderzoek. Ruim 85% van de kandidaten is thuis technologisch goed
uitgerust en wil vooral vanuit de thuisomgeving naar ander werk zoeken. De technologie
wordt vooral gezien als aanvulling bij de individuele begeleiding.
Net geen 72% van de ondervraagden in ons land is bereid van beroep te veranderen.
De initiële schok van het ontslag zet mensen vaak aan tot drastische ideeën.
Zodra de eerste schok voorbij is, komen velen tot bezinning en besluiten ze
toch een andere opportuniteit in hetzelfde vak na te jagen. Sommigen maken van
de nood een deugd en trachten een oude levensdroom waar te maken: zelfstandig
ondernemer worden. De onderzoekers schatten dat 30% uiteindelijk echt van loopbaan
verandert.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen