< Terug naar overzicht

Grondige hervorming externe preventiediensten en arbeidsgeneeskunde

De hervorming van de externe preventiediensten en arbeidsgeneeskunde legt de nadruk op preventie en laat meer maatwerk toe. Centraal staat de invoering van eenheidstarieven voor arbeidsgeneeskunde. Ook kunnen werknemers met problemen in alle discretie een arbeidsgeneesheer raadplegen.

Eind april 2014 werd de inhoud van de Koninklijke Besluiten over de hervorming van de preventiediensten en arbeidsgeneeskunde bekend. Deze nieuwe regelgeving stoelt op een unaniem advies van de sociale partners in de Hoge Raad Preventie en Bescherming op het Werk.

In de nieuwe regeling worden sommige periodieke medische onderzoeken, zoals werken met een beeldscherm, afgeschaft en vervangen door een risico-onderzoek waaruit een gepast welzijnsbeleid kan groeien.

Individuele werknemers met gezondheidsproblemen die verband houden met de werkomstandigheden kunnen in alle discretie bij de arbeidsgeneesheer terecht voor een kosteloze consultatie. Dat geldt ook voor arbeidsongeschikte werknemers die nog tijdens hun ziekteperiode op eigen initiatief en in alle discretie hun arbeidsgeneesheer kunnen consulteren over de mogelijke hervatting van het werk of een aanpassing van hun arbeidspost. Minder verplichte periodieke onderzoeken moeten arbeidsgeneesheren meer ruimte geven om zich met deze spontane raadplegingen en herinschakelingsonderzoeken bezig te houden.

Hiertoe wordt ook de financiering aangepast. Die zal niet langer gebaseerd zijn op het al dan niet onderworpen zijn van een werknemer aan het periodiek medisch toezicht, maar aan de risico’s in een bepaalde sector. De werkgever betaalt voor elke persoon in de onderneming eenzelfde basisbedrag. Ook heel wat dienstverlening gerelateerd aan ‘moderne beroepsrisico’s (zoals burn-out) zullen automatisch verzekerd zijn.

Spontane raadplegingen en herinschakelingsonderzoeken zullen niet extra gefactureerd worden. Ook de eerste contactnamen met de adviseur in psychosociale aangelegenheden en de deelname aan de algemene risicoanalyse zitten in het standaardtarief vervat.

De hervorming van de financiering moet op 1 januari 2016 gerealiseerd zijn. Enkele maatregelen gaan onmiddellijk in, zoals het in alle discretie een arbeidsgeneesheer kunnen consulteren. Ook de werkgever kan de arbeidsgeneesheer om een tussenkomst vragen als hij vermoedt dat een werknemer gezondheidsproblemen heeft die mogelijk met het werk te maken hebben of die het werk bemoeilijken.

Bron: FOD Waso

 

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen