< Terug naar overzicht

Halftijdse vervroegde uittreding en vrijwillige vierdagenweek verlengd

De regering heeft de regeling verlengd waardoor ambtenaren kunnen genieten van een halftijdse vervroegde uittreding of een vrijwillige vierdagenweek. Minister Vervotte plant ook een vereenvoudiging van die regeling.

De ministerraad heeft een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd dat minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte voorstelde over de herverdeling van de arbeid in de openbare sector. Het ontwerp verlengt het recht op de halftijdse vervroegde uitkering en de vrijwillige vierdagenweek tot 31 december 2010. Tegelijkertijd blijft de vrijstelling van werkgeversbijdragen voor de wedden van contractuelen die ambtenaren met een vierdagenwerkweek vervangen, gelden tot eind 2010.
Deze regeling geldt voor alle ambtenaren, op alle niveaus. De betrokken ambtenaren krijgen nu de zekerheid dat ze verder van de systemen gebruik kunnen maken.
Bovendien zal nog dit jaar via wet een vereenvoudiging worden doorgevoerd. Op dit ogenblik moet de aanvraag tot deelname aan deze stelsels van OCMW’s, gemeenten en provincies door de ministerraad worden goedgekeurd. In de toekomst zal de minister van Ambtenarenzaken deze beslissing kunnen nemen, wat voor een aanzienlijke versnelling van de procedure zal zorgen.
Minister Vervotte streeft nog naar de regeling organiek in het statuut van ambtenaren te verankeren, zodat een verdere verlenging niet meer nodig zou zijn.

Bron: Persbericht minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen