< Terug naar overzicht

Helft Belgische werknemers heeft geen idee hoeveel aanvullend pensioen ze zullen ontvangen

Hoewel het besef rond het belang van een aanvullend pensioen stilaan algemeen verspreid is, wordt het bedrag dat de werkgever jaarlijks stort, sterk overschat. Meer dan 1 op de 2 werknemers (54 procent) heeft zelfs geen idee welke bijdrage zijn werkgever stort in deze tweede pensioenpijler.

De Vlerick Business School en AG Insurance voerden recent onderzoek naar de houding van werknemers ten aanzien van aanvullend pensioen en gezondheidszorgen. Professor Xavier Baeten en onderzoeker Said Loyens van het Vlerick Reward Centre peilden bij zo’n 1300 werknemers uit de privésector naar welke voordelen ze krijgen, het belang dat ze eraan hechten, hun tevredenheid en voorkeur inzake communicatie en hun kennis over de voordelen.

Onwetendheid

Slechts 60 procent van de bevraagden geeft aan dat ze voldoende kennis hebben over hun hospitalisatieverzekering. Dat cijfer ligt nog lager voor andere voordelen zoals het aanvullend pensioen (54 procent), de verzekering gewaarborgd inkomen (51 procent) en de overlijdensverzekering (47 procent).

Specifiek voor het aanvullend pensioen zegt 54 procent niet te weten hoeveel de jaarlijkse bijdrage van hun werkgever bedraagt. Wie het wel weet, overschat dat bedrag volgens professor Xavier Baeten: “Slechts 5 procent denkt dat het wettelijk pensioen voldoende zal zijn om de huidige levensstijl voort te zetten. Die boodschap is dus duidelijk aangekomen. Echter: 38 procent denkt dat het wettelijke en aanvullende pensioen samen wél voldoende zullen zijn, terwijl dit vaak niet het geval is.”

Welke voordelen willen werknemers?

Het aanvullend pensioen, de hospitalisatieverzekering en de verzekering gewaarborgd inkomen staan bovenaan, en dat zowel binnen de huidige werksituatie als bij een toekomstige werkgever. De overlijdensverzekering wordt als het minst belangrijke voordeel beschouwd. Het belang hiervan stijgt echter recht evenredig met het aantal kinderen die de werknemer heeft.

Xavier Baeten stelde vast dat werkgevers het belang van deze voordelen voor hun medewerkers zwaar onderschatten: “Dat is vooral zo voor het aanvullend pensioen. 39 procent van de werkgevers denkt dat dit belangrijk is voor hun medewerkers terwijl als we het aan de werknemers zelf vragen, 92 procent aangeeft dit belangrijk te vinden. Hetzelfde geldt voor de hospitalisatieverzekering, maar de kloof is kleiner: 63 procent ten opzichte van 90 procent. Het is duidelijk dat de ogen van de werknemer open gegaan zijn, zeker wat het pensioen betreft. Werkgevers kunnen dus beter andere voordelen zoals wagens afbouwen in plaats van de dekking van deze verzekeringen af te bouwen omdat bijvoorbeeld de premies stijgen.”

Het probleem: communicatie

De helft van de werknemers zit met vragen rond hun voordelenpakket. Het gaat daarbij vooral over het aanvullend pensioen (78 procent) en de hospitalisatieverzekering (51 procent). De meeste vragen gaan over dekkingen, waarborgen en fiscaliteit. Hiervoor stapt men vooral naar de HR-afdeling (37 procent), maar ook het internet scoort hoog (36 procent) en één op de drie vraagt het aan collega’s. Maar met name die laatste twee bronnen leveren vaak geen bevredigend antwoord op.

Zowel jongeren als ouderen willen in de toekomst vooral digitaal kunnen communiceren: zo goed als alle ondervraagde werknemers zijn vragende partij voor een online-platform waar ze zelf hun voordelen kunnen consulteren en beheren. Werknemers willen vooral een centraal online-platform (93 procent) waar alle informatie over zijn/haar voordelen gebundeld is.

Als je kijkt naar de federale site mypension.be (die sinds begin dit jaar al 2 miljoen bezoekers ontving en waar werknemers binnenkort alle informatie over hun aanvullende pensioenen zullen kunnen raadplegen), zou zo’n initiatief ongetwijfeld een schot in de roos zijn.

Bron: AG Insurance (aginsurance.be) en Vlerick Business School (vlerick.com/nl)


Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen