< Terug naar overzicht

Hoe lossen bedrijven vragen naar temporele flexibiliteit van hun werknemers op?

In de maatschappelijke discussie rond een betere werk-privébalans duikt vaak het woord win-winsituatie op. In een kersverse studie is de Stichting Innovatie en Arbeid op zoek gegaan naar praktijkvoorbeelden van die mooie theorie. Kortom, hoe lossen bedrijven vragen naar temporele flexibiliteit van hun werknemers concreet op en wat hebben zij daarbij te winnen?

In overleg met de sociale partners selecteerde de Stichting Innovatie en Arbeid acht cases om na te gaan welke behoeften en noden aan temporele flexibiliteit werknemers concreet hebben. En op welke manier, met welke mechanismen of maatregelen de werkgever hierop inspeelt. Het uitgangspunt is dat het haalbaar is om bij temporele flexibiliteit tot een win-winsituatie te komen waar zowel het bedrijf als de werknemers baat bij vinden.

1. Oplossingen voor noden


De behoeften die werknemers hebben zijn genoegzaam bekend. Maar welke oplossingen hebben de acht bedrijven daarvoor gevonden? In essentie wijzigingen in de arbeidsorganisatie en het personeelsbeleid. Een aantal maatregelen komt regelmatig terug:

* Gericht rekruteren van werknemers: aandacht voor de vragen naar temporele flexibiliteit, zowel van de werknemers als van de werkgever. De selectiecriteria zijn dan, naast het functieprofiel, een mix van kenmerken die beide vragen naar flexibiliteit combineren. Zo krijgt men in het personeelsbestand complementaire wensen op vlak van temporele flexibiliteit.

* Uitbouwen van een polyvalente werknemersgroep: polyvalente medewerkers zorgen ervoor dat afwezigheden van collega’s gemakkelijker opgevangen kunnen worden. Polyvalentie kan gelden voor alle medewerkers of voor een beperkte groep, vliegers of de mobiele ploeg genoemd. Ook teamwerk – formeel of informeel geregeld – biedt een oplossing om soepel voor elkaar in te springen of om samen het werk van iemand over te nemen.

* Inzetten van jobstudenten of uitzendkrachten.

* Technische ondersteuning en informatica: investeren in machines en werkmateriaal kan voor meer ruimte zorgen om het werk over de dag te spreiden. Hetzelfde geldt voor het automatiseren van productiestappen. Ook informatica zoals een chatomgeving voor thuiswerkers of het registreren van werktijden bij afstandswerkers, ondersteunt maatregelen die flexibiliteit mogelijk maken.

* Keuzes in het diensten- en productengamma: er zijn bedrijven in de casestudies die bij de keuze van hun producten of activiteiten rekening houden met de flexibiliteitswensen van de werknemers.

* De planning van het werk: door het werk goed en lang genoeg op voorhand te plannen, kunnen piekmomenten vermeden worden.

* Een vlakke organisatiestructuur en competenties van leidinggevenden: korte communicatielijnen met leidinggevenden bevorderen de verstandhouding. Als die leidinggevende ook een groot empathisch vermogen heeft, is de kans groot dat veel flexibiliteitsvragen positief beantwoord worden.

* Thuiswerken en afstandswerken: soms is dit beperkt tot occasionele behoeften, zoals het zorgen voor een ziek kind of een periode tijdens de zwangerschap. In andere gevallen is afstandswerken structureel geregeld. Belangrijkste aandachtspunten hierbij zijn het verzekeren van de communicatie met collega’s en de beschikbaarheid voor klanten.

2. Voordelen voor de bedrijven


De werkgevers van de praktijkcases geven verschillende redenen aan waarom zij ingaan op de vragen naar temporele flexibiliteit. Directe redenen zijn het verhogen van de productiviteit en winst door, bijvoorbeeld, een meer efficiënte arbeidsorganisatie als gevolg van de flexibiliteit. Indirecte redenen zijn het verhogen van de tevredenheid en de motivatie van de werknemers waardoor de productiviteit stijgt.

* Tevreden en gemotiveerde werknemers: voor meerdere bedrijven is dit een uitgesproken doelstelling. Het geeft een directe invloed op de motivatie voor het werk en de betrokkenheid bij het bedrijf. Dit leidt tot betere rendementen en kwalitatief betere producten en diensten.

* Bedrijfsmissie: een aantal bedrijven die tevredenheid uitdrukkelijk nastreven, neemt deze doelstelling op in de bedrijfsmissie. De personeelsdienst gebruikt de resultaten van de tevredenheidsenquête die regematig wordt afgenomen om het personeelsbeleid uit te bouwen. Dat personeelsbeleid wordt op zijn beurt gebruikt als uithangbord voor klanten en de maatschappij.

* Voordelen bij rekrutering en selectie: de geboden flexibiliteit wordt gebruikt om goede werknemers aan te trekken.

* Verhoging van de retentie: om goede werknemers te houden, zijn de bevraagde bedrijven bereid de vragen naar temporele flexibiliteit in overweging te nemen. In een aantal gevallen kan men zo de werknemers langer aan de slag houden. Bedrijven met een kleiner verloop sparen op die manier ook opleidingskosten en kunnen meer continuïteit verzekeren naar klanten.

* Efficiënter produceren: als temporele flexibiliteit gepaard gaat met een reorganisatie van het productie- en arbeidsproces, kan dit leiden tot efficiënter produceren, en dus meer winst. Wanneer, bijvoorbeeld, de werktijd op jaarbasis wordt berekend, kunnen werknemers extra uren presteren op piekmomenten en die recupereren in kalme periodes, op momenten die hen het best uitkomen. Een ander voorbeeld is afstandswerken. De verplaatsingstijden worden ingekort en het werk zelf wordt efficiënter georganiseerd. Dat maakt het voor sommige werknemers mogelijk om voltijds te blijven werken en toch de werk-privébalans in evenwicht te houden. Eventuele meerkosten voor de uitrusting voor thuiswerk kunnen gerecupereerd worden door de combinatie met open landschapskantoren en gedeelde bureaus op het werk zelf.

* Betere kwaliteit van producten en diensten: dit kan zowel rechtstreeks als onrechtstreeks zijn. Rechtstreeks omdat thuis- en afstandswerkers zeggen zich beter te kunnen concentreren. Onrechtstreeks verbetert de kwaliteit, omdat tevreden medewerkers beter werk leveren. Ze stralen het ook af op hun contacten, klanten of patiënten.

De acht praktijkvoorbeelden in de studie zijn Clean Contractors, Colruyt, Keurslager De Cock, Magelaan, Procter & Gamble, Schoenen Torfs, Transport Van Delm en Volvo Cars Gent.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen