< Terug naar overzicht

Kinderartsen niet te spreken over permanentie in chirurgisch dagziekenhuis

Vier Vlaamse verenigingen van kinderartsen en vier pediatriediensten van grote ziekenhuizen protesteren in het vakblad 'de Specialist' tegen een interpretatie van de federale wetgeving door de Vlaamse administratie.

Tot voor kort kon een kinderarts lokaal met het ziekenhuis regelen wanneer hij in het chirurgisch dagziekenhuis aanwezig moest zijn als een kind geopereerd wordt. Sinds een recente omzendbrief aan de hoofdgeneesheren – en dus niet rechtstreeks aan de pediaters – eist het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid dat een kinderarts altijd aanwezig moet zijn. Dit is praktisch niet te realiseren, vinden de kinderartsen.

Het voornaamste argument van de kinderartsen is het nijpend tekort aan ziekenhuispediaters. Volgens de FOD Volksgezondheid waren er op 31 december 2012 1746 pediaters (702 mannen en 1044 vrouwen). Het probleem is dat het leeuwendeel buiten het ziekenhuis werkt in een privé-praktijk.

"Momenteel zijn er 600 à 700 ziekenhuispediaters in België. Het beroep vervrouwelijkt snel", stelt medeondertekenaar Yves Louis. "Als men de eisen in het ziekenhuis alsmaar verstrengt, dan zullen nog meer kinderartsen voor een privé-praktijk opteren."

Behalve moeilijk toepasbaar is de nieuwe richtlijn ook weinig zinvol volgens pediater Yves Louis. "De meeste chirurgische dagziekenhuizen beginnen om 7 uur. De permanentie voorziet een aanwezigheid tot 17 uur. Deze zeer strikte toepassing van de federale wetgeving beoogt kwaliteitsverbetering, maar in de praktijk zijn er nauwelijks problemen in het chirurgisch dagziekenhuis. Als het misloopt dan is het achteraf, als het kind al weg is. Laat ons de vrijheid zelf lokaal een regeling uit te werken", luidt de vraag.

Bron: De Morgen

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen