< Terug naar overzicht

Klaartje Theunis (IF-IC/VVI) Alle functies op de weegschaal

Op 14 februari 2008 vindt in het UZ Brussel voor de vierde keer het HR Square-seminarie HRM in de zorgsector plaats. Eén van de sprekers is Klaartje Theunis. We stellen haar graag aan u voor en geven een voorproefje van haar bijdrage aan het seminarie.

Als voorzitter van het IF-IC (Instituut Functieclassificatie) en als stafmedewerker sociaalrechtelijke aangelegenheden bij het VVI (Verbond der Verzorgingsinstellingen) is Klaartje Theunis zeer vertrouwd met de zorgsector én het thema van het seminarie.

De vzw IF-IC werd in 2001 opgericht met als hoofdopdracht een nieuwe analytische functieclassificatie te ontwikkelen voor de federale non-profitsectoren. Van meet af aan werd de keuze gemaakt voor een eigen classificatiesysteem dat zo dicht mogelijk aansluit bij de eigenheid van de sector. IF-IC werkt dan ook nauw samen met de sociale partners en de instellingen op het terrein.

Klaartje Theunis schetst de stand van zaken: “In de hele sector werk(t)en we met een verloningssysteem met barema’s puur gebaseerd op het diploma dat iemand bezit. Het is de bedoeling hiervan af te stappen en sectoraal in paritaire onderhandelingen een nieuw systeem te ontwikkelen met functieclassificatie. De IF-IC-classificatie omvat alle functies binnen de sectoren van de federale gezondheidsdiensten. Daarbij komen niet enkel de verpleegkundige en verzorgende functies aan bod, maar worden ook de administratieve, technische, paramedische en sociale functies mee beschreven en gewogen volgens dezelfde methodiek. Deze oefening wordt gemaakt voor de algemene en psychiatrische ziekenhuizen, de rusthuizen en RVT’s, de thuisverpleging, het Rode Kruis (Bloed), PVT-diensten, Beschut Wonen, revalidatiecentra en wijkgezondheidscentra. In de testfase die momenteel loopt – en al plaatsvond in de ziekenhuizen psychiatrie – wordt nagegaan of dit ontwerpsysteem in de praktijk ook werkbaar is.”

Wat is er precies nieuw aan het systeem? Theunis: “We gaan niet meer naar een barema door ons uitsluitend te baseren op een titel en een diploma, maar vertrekken van een volledige functiebeschrijving waarin ook onder meer de verantwoordelijkheid, de communicatie, het probleemoplossend vermogen en heel wat andere kennis- en kunde-elementen te pas komen. Daarbij is zelfs het diploma als dusdanig niet meer van tel! Het diploma loslaten is op zich al zeer controversieel in de verpleegkundige wereld, waar bijvoorbeeld discussies tussen A2 en A1 en hoe de bijzondere beroepstitels daartegenover worden gezet, nog zeer sterk leven. Het verwonderde ons dan ook niet dat in de testfase de verpleegkundige functies het moeilijkst bleken te liggen.”

Klaartje Theunis formuleert hoopvolle verwachtingen naar het seminarie: “We bevinden ons niet echt op een breekpunt, we zijn ook niet echt vastgelopen in het proces, maar die verpleegkundige functies vragen toch wel om een bezinnings- en herbronningsmoment. Blijkbaar kan het werkterrein tot nu toe ook niet echt dé oplossing geven en daarop wil ik dus verder ingaan tijdens het seminarie. Precies functiedifferentiatie zullen we wellicht moeten inbrengen in de classificatie om tot een haalbare oplossing te komen. Het zal dan ook zeer nuttig zijn om de deelnemers van het seminarie daarover te horen.”

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen