< Terug naar overzicht

Knelpuntberoep telt mee voor opzegtermijn

De lijst van knelpuntberoepen wordt medebepalend voor de berekening van opzegtermijnen. Werknemers in knelpuntberoepen, zoals verpleegkundigen, zouden sneller een nieuwe job vinden en krijgen dus een kortere opzegtermijn. Daarover berichtten we vorige week al. Nu vullen we dit toch wel opmerkelijke nieuws aan met nog extra informatie.

De trend om rekening te houden met knelpuntberoepen bij opzegtermijnen blijkt uit een analyse die advocatenkantoor Claeys & Engels maakte van recente rechtspraak. In de praktijk bepalen de arbeidsrechtbanken de opzegtermijn vaak in abstracto door enkel factoren als anciënniteit, leeftijd en loon in rekening te brengen. Meer en meer lijkt het er echter op dat werkgevers ook rekening houden met de concrete situatie van de jobmarkt.
Met andere woorden, hoe meer vraag er vanwege werkgevers bestaat om een bepaalde vacature in te vullen, hoe lager de opzegtermijn zou kunnen zijn.

Voorbeelden


Volgens Claeys & Engels duiken er steeds meer indicaties op dat de arbeidsrechtbanken "bij de begroting van de opzeggingstermijn rekening houden met de concrete tewerkstellingskansen van de betrokkenen, met name als het gaat om knelpuntberoepen."
Zo was het arbeidshof te Antwerpen in een arrest op 5 januari 2009 van oordeel dat het feit dat de functie van de werknemer (verpleegkundige) voorkwam op de lijst met ‘knelpuntberoepen’ van de VDAB de begroting van de opzegtermijn negatief beïnvloedde.
In een recenter arrest van 13 oktober 2009 bevestigde ook het arbeidshof te Brussel deze tendens door rekening te houden met de concrete vraag op de arbeidsmarkt voor slagers, waardoor een lagere opzegtermijn werd toegekend.

Omgekeerd kan deze trend ook gevolgen hebben indien de (knelpunt)bediende zelf ontslag neemt. Als de betrokkene een functie uitoefent die moeilijk door een nieuwe kandidaat in te vullen is, kan de vereiste (te presteren) opzegtermijn langer uitvallen dan tot nog toe gedacht.

Welke beroepen worden in Vlaanderen beschouwd als ‘knelpuntberoep’?

Bron: Claeys & Engels, De Standaard

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen