< Terug naar overzicht

Koepels van openbare en privéziekenhuizen fuseren

Zorgnet Vlaanderen, de koepel van Vlaamse christelijke privézorginstellingen, en Icuro, de koepel van Vlaamse ziekenhuizen met een publieke partner (de vroegere openbare ziekenhuizen) fuseren.

Tussen beide koepelorganisaties bestond er al sinds mei 2010 een verregaande samenwerkingsovereenkomst. De voorbije maanden werd de uitvoering ervan verder uitgewerkt. Gezien de huidige sociodemografische, institutionele en budgettaire uitdagingen kwam Zorgnet Vlaanderen tot de vaststelling dat de koepels de krachten dienen te bundelen.

Zorgnet Vlaanderen stelt Icuro voor om als bewarende maatregel in onderling overleg de huidige samenwerkingsovereenkomst van onbepaalde duur nog twee jaar te laten duren. Die periode biedt ruim de tijd om de nodige maatregelen te nemen om tot een fusie te kunnen overgaan en de statuten aan te passen.

Icuro groepeert 22 Vlaamse ziekenhuizen met een publieke partner, goed voor meer dan 11.000 bedden en meer dan 22.000 werknemers. Zorgnet Vlaanderen groepeert meer dan 500 Vlaamse voorzieningen – ziekenhuizen, Beschut Wonen, Woon- en Zorgcentra, enz. – en telt meer dan 80.000 personeelsleden.

Bron: De Specialist, De Morgen

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen